Sluttrapporten for friprog-er lagt ut

MediaLT fikk økonomisk støtte av FAD for å gjennomføre et kartleggingsprosjekt knyttet til tilgjengelighet i fri programvare våren 2008. Sluttrapporten er nå lagt ut.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 12.11.2008

Fokus i prosjektet har vært norske distribusjoner av Linux og ulike applikasjoner. Vi har også testet Open Office for Microsoft Windows med hjelpemidler for synshemmede.

Målet i prosjektet var:

Kartlegge tilgjengelighet for funksjonshemmede i norske Linux-distribusjoner og i viktig programvare. Videre skulle evt. utfordringer identifiseres med forslag til mulige tiltak.

Hovedmålet ble delt inn i følgende milepæler:

 1. Utarbeide en oversikt over Linux-distribusjoner og skrivebordsmiljøer mht. generell tilgjengelighet
 2. Kartlegge brukergrupper og behov for nye norske fora knyttet til åpen kildekode og funksjonshemmede.
 3. Lage en oversikt over datatekniske hjelpemidler og aktuelle norske tilpasninger.
 4. Vurdere applikasjoner og bruksområder for mennesker med ulike forutsetninger og behov.
 5. Vurdere behovet for kompetanseheving i forbindelse med installasjoner og daglig drift.
 6. Tilgjengeliggjøre informasjon og prosjektresultater

Dette prosjektet har vist at fri programvare, med hovedfokus på Linux, er et spennende alternativ også for funksjonshemmede. Alt i dag kan f.eks. blinde
bruke en PC uten å kjøpe programvare! Prosjektet har imidlertid også vist at det må jobbes med kompetanseutvikling, informasjonsspredning og programvareutvikling. Følgende tiltak foreslås:

 • Utvikle info-hefter og opplæringsmateriell
 • Nettbasert kompetanseutveksling
 • Tilbud om brukerstøtte rettet spesielt mot funksjonshemmede
 • Tilby en pilot-gruppe billige PCer
 • Utvikle en DAISY-avspiller
 • Teste/videreutvikle løsninger for optisk tegngjenkjenning
 • Forbedre skjermleser og norsk tale for Linux
 • Lokalisere en fri skjermleser for Windows

De som ønsker det kan nå lese rapporten:
Sluttrapport for Tilgjengelighet i norske Linux distribusjoner og fri programvare

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter