Skolert til kursleder i synstolking

Trond Ausland i MediaLT har vært i England og blitt skolert til å ta fatt på oppgaven som kursleder i synstolking.

Skrevet av: Magne Lunde - 22.05.2007

Trond Ausland i MediaLT har i april og mai deltatt på kurs i England for å skolere seg i synstolking. Kunnskapene han har fått med seg skal han bruke for å utdanne fire norske synstolkere.

Som en del av Lydtekst-prosjektet jobbes det med å få etablert synstolking som en tjeneste i Norge. Tidligere i år ansatte MediaLT fire synstolkere. I sommer skal de gjennomgå et kurs i synstolking ledet av trond Ausland.

England ledende

England er på mange måter det ledende landet når det gjelder synstolking i Europa, og har arbeidet med synstolking i forhold til både teater, TV, kino m.m  i nærmere 20 år. Organisasjonen The Audio Description Association har utviklet egne kurs for synstolkere i England, og det var på et av disse kursene Trond deltok.

- Jeg er kjempefornøyd med kurset. Det har vært både lærerikt og inspirerende. forteller Ausland, som mener kurset har gitt han et godt utgangspunkt for  å ta fatt på oppgaven som kursleder i Norge.

Førstedame

Kurset ble holdt av synstolkingens førstedame i England, Veronika Hyks, som i tillegg til å undervise og lære opp nye synstolkere, også selv er aktiv med synstolking. Rett etter første del av kurset i april, ventet hun på at Spiderman 3 skulle ankomme hennes kontor for å bli tolket ferdig til premieren. - Veronika Hyks har vært en veldig dyktig og inspirerende kursholder, som jeg gjerne skulle ha hatt enda mer tid sammen med, for å ta til meg mest mulig av den enorme kunnskapen og erfaringen hun besitter, framholder Ausland.  Bilde: Veronica Hygs

Teori og praksis

Kurset var bygget opp av en teoridel og en praksisdel. i teoridelen lærte trond seg grunnprinsippene i synstolking. Videre ble eksempler fra ulike genre innen film og tv vist, gjennomgått og diskutert. I tillegg til at Trond fikk prøve seg som synstolker i praksisdelen, fikk han også opplæring i bruk av den programvaren som brukes til formålet.

- Blant annet måtte vi synstolke fire 5 minutters filmklipp fra ulike genre; dokumentar, såpeopera, action og drama. Jeg ble ferdig med mine den siste kursdagen 16 mai. Disse individuelle tolkingene skal nå i etterkant vurderes av synshemmede, for at man skal få en reell tilbakemelding på det man har gjort, forteller MediaLTs framtidige kursleder.

Nyhetsarkiv