Skikkelig design: viktig, riktig og lett!

Det er fornuftig at nettsteder gjøres tilgjengelige for alle! Dette er hverken dyrt eller vanskelig, og det er den nye forbrukerportalen et godt eksempel på!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 29.05.2006

Økt fokus på nett og tilgjengelighet er noe alle tjener på: de som produserer innhold, presentasjon av innholdet og de som skal tilegne seg innholdet. Det er enkelt å lage gode nettsider, og det snarere øker muligheten for proffesjonell layout enn reduserer designeres frihet.

Et eksempel til etterfølgelse!

Det finnes mange gode nettsteder, dvs. nettsteder der det er tatt høyde for at sluttbruker har ulike forutsetninger og behov! Noen bruker kanskje punktskrift (Blindeskrift) for å lese teksten, andre surfer med et lite display på en mobil. Det er viktig at sider lages for å ta høyde for at innholdet leses på forskjellig måte og med ulikt utstyr. Dette kan MediaLT mye om, og vi har nylig jobbet med et nettsted der både "eier" og "produsent" har vist stor forståelse, vilje og evne til å ta tilgjengelighet på alvår!

Resultatet kan du selv sjekke: http://www.forbrukerportalen.no/

Noen stikkord: bruk av overskrifter, innebygget tale, fornuftige lokale hopp, ...

Gratulerer!

forbrukerportalen.no har blant annet ulike tekststørrelser, innebygget tale (ReadSpeaker XT) og ikke minst en planlagt og fornuftig struktur! Dette har blitt et flott nettsted, og vi føler oss trygge på at innholdet vil være interessant lesning for mange mennesker! Lykke til med den nye portalen, og hold også i framtiden like høy fokus på tilgjengelighet! Det er noe absolutt alle har nytte av, ikke bare funksjonshemmede!

Viktig

For informasjonstilbydere er det viktig å nå flest mulig. God design og fokus på tilgjengelighet gjør at man kan nå mange flere!

For sluttbrukere med "spesielle" behov er det viktig at nettsteder lages på en måte som f.eks. gjør at ulike hjelpemidler kan brukes. Det er unødvendig at bevegelseshemmede ikke kan bruke skjemaer fordi Send-knappen er for liten, at svaksynte ikke kan lese tekst fordi kontrasten mellom for- og bakgrunnsfarge er uheldig valgt, at blinde ikke vet hva en lenke peker til fordi det brukes et bilde uten alternativ tekst osv. osv.

Noen tenker kanskje at det er veldig vanskelig å tilrettelegge for dette. Faktum er at det normalt ikke kreves omfattende endringer for å øke tilgjengeligheten drastisk! Faktum er at dette hverken er dyrt eller komplisert! Men naturligvis vil mange kunne ha god nytte av hjelp fra fagfolk nettopp innen dette feltet.

Riktig

De fleste vil forhåpentligvis være enige i at tilgjengelighet er riktig? Vår erfaring er at informasjonsleverandører ikke bevisst lager utilgjengelige nettsider. Så og si i alle tilfeller er det snakk om manglende kompetanse, og dette er det heldigvis ikke vanskelig å gjøre noe med!

Andre steder i verden, f.eks. i USA, er ikke tilgjengelighet bare riktig: tilgjengelighet er et krav! Tilsvarende lovverk er på trappene i EU og også i Norge. Dette skjønner vi at mange har fått med seg, og MediaLT tror mange informasjonsleverandører gjerne vil komme lovverket i forkjøpet. Slike holdninger er positive, og dette bekrefter vår erfaring med alt det arbeidet vi har lagt ned i nett og tilgjengelighet: som regel står det ikke på viljen! Ikke så rart egentlig, de som har informasjon å formidle ønsker jo at flest mulig skal være i stand til å lese den.

Enkelt

Tilgjengelighet er ikke vanskelig! Det handler i prinsippet om å følge standarder: både standarder for koding og retningslinjer for tilgjengelighet. De som har jobbet med utvikling av nettsteder vet imidlertid at man lett må gjøre selvstendige valg: ikke nødvendigvis velge mellom pest og kolera, men f.eks. valg som går på nettstedets struktur. Her er det viktig å bruke mennesker! Ren "fysisk" tilgjengelighet og validitet kan skjekkes av maskiner, men nettsteder lages av mennesker for mennesker - og da trengs faktisk mennesker for å mene noe fornuftig også om tilgjengelighet.

Tilgjengelighet er enkelt! Likevel finnes det smarte og mindre smarte løsninger. Noen ganger trengs det skikkelige brukertester for å få svarene, andre ganger holder det at ekspertene sier sitt! Vår erfaring er at mye er gjort bare informasjonsleverandører bestemmer seg for å ha med tilgjengelighet som en del av fokusområdene!

Kontakt oss

MediaLT har lang erfaring i nett og tilgjengelighet. Les evt. mer på: Nettsider og tilgjengelighet.

Nyhetsarkiv