Seminar om utfordringer og muligheter innen Universell utforming av IKT!

Vi inviterer til et viktig arrangement for alle som er opptatt av universell utforming og IKT.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 06.02.2009

Tid: 5.mars 2009

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgt. 2, Oslo

Program

TidEmne
08:30 Registrering og kaffe
08:55 Velkommen
Erlend Øverby
09:00 Innledende foredrag
Statssekretær Wenche Lyngholm, Fornyings- og administrasjonsdepartementet
09:30 Hva innebærer nye lovgivning og hva ønsker vi å oppnå.
seniorrådgiver Stig Aga Aandstad
10:00

Hvordan påvirker dette statens innkjøp,
Frank Fardal i DIFI
DIFI – statens standardavtaler
Indikatorarbeidet

10:30 Kaffe
10:45

Et informasjonssamfunn for alle? Utfordringer og behov.
10:45, Tore Larsen, Seniornett
11:00, Magnus Kjesrud, Norges Blindeforbunds Ungdom
11:45, Jonas Olsen, elev ved Storhamar VGS

11:30 Hvordan gjennomføres anbud der universell utforming er sentralt, case: NAVs forespørsler.
Gunnar Horn, NAV
12:00 Lunsj
13:00

Teknologi for å hindre utstøting og fremme inkludering, våre forventninger?
Hans Felix, forbundsleder i El- og IT- forbundet i LO

13:30

Hvordan sikrer vi oss universell utforming i våre produkter og tjenester
13:30, MS sin accessibility test group, og opplegg
14:00, IBM v/ Nicola Palmarini
14:45, Innlogging og kontekstualisert hjelp v/ Brønnøysundregistrene
15:00, Logistikk på mobilen v/ ÅstvedtGruppen

15:15 Forslag til samarbeidsorgan for utvikling av universell utforming innen IKT.
v/ Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge
15:45 Slutt

Pris og påmelding

Pris: kr. 575,

Bindende påmelding her eller til elisabeth.aas@ikt-norge.no

Nyhetsarkiv