Seier for IKT-opplæringen av synshemmede

Synshemmede har manglet en IKT-opplæring som forbereder dem for studie og arbeidsliv. Derfor må det regnes som en seier at Anna L. Amundsen som landets første nå har fått innvilget MediaLTs nye kurs Praktisk IKT-kunnskap for studie og arbeidsliv (Prakt-IKT).

Skrevet av: Magne Lunde - 20.04.2015

Anna L. Amundsen

IKT-opplæring lønner seg. Av de som har tatt Datakortet her hos oss i MediaLT er dobbelt så mange i arbeid som blant synshemmede i yrkesfør alder generelt sett. I fjor utviklet vi et nytt kurs for synshemmmede: Praktisk IKT-kunnskap i studie og arbeidsliv (Prakt-IKT). Dette kurstilbudet er skreddersydd for å ruste synshemmede til å møte de kravene arbeidslivet stiller på IKT-området, og er således en god investering for alle synshemmede studenter, arbeidsledige og arbeidstakere.

Første i landet 

Som den første i landet har Anna L. Amundsen nå fått støtte av NAV til opplæringen. Dermed bør det ligge godt til rette for at andre synshemmede også kan søke NAV om støtte til kurset Prakt-IKT. Er du arbeidsledig, student eller arbeidstaker, er det derfor bare å ta kontakt med oss. Så hjelper vi deg videre i prosessen.

Jobber mer effektivt

Anna er svaksynt, og brukte datatekniske hjelpemidler for svaksynte. Hun har imidlertid nå tatt steget over og begynt å bruke datatekniske hjelpemidler for blinde. Hun mener dette gjør henne i stand til å jobbe mer effektivt og energiøkonomisk. I tillegg til at kurset Prakt-IKT vil gi henne den kompetansen hun trenger, vil kurset sette henne i stand til å få full effekt av denne overgangen.

Anna er nå inne i en tilretteleggingsprosess på sin arbeidsplass. Hun ser at kurset Prakt-IKT også vil være til god hjelp for henne i denne prosessen. Nå håper hun at andre i hennes posisjon også kan få innvilget den opplæringen de trenger.

Aktuelle lenker

Nyhetsarkiv