Satser på webtilgjengelighet

Trenger du hjelp til å sikre at nettsidene dine har god tilgjengelighet for funksjonshemmede? MediaLT satser nå på å ta et krafttak på dette området.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 30.08.2005

MediaLT innleder nå en sterkere satsing på  webtilgjengelighet. I tiden som kommer vil vi gå aktivt ut å tilby evaluering av nettsider, samt utvikling og tilrettelegging av gode nettsider for funksjonshemmede.

De siste årene har MediaLT jobbet mye med webtilgjengelighet, men ikke hatt kapasitet til å markedsføre de tjenestene vi kan tilby. Alle henvendelsene vi har fått viser imidlertid at behovet for rådgiving, veiledning og hjelp er stort. Derfor ønsker vi nå ¨å ta et krafttak for å bedre funksjonshemmedes tilgjengelighet til nettsider.

Unødvendig barriere

IT og internett har åpnet opp helt nye muligheter for funksjonshemmede, men pga manglende kunnskap og kompetanse hindres funksjonshemmede i å ta i bruk disse mulighetene. Etter vår oppfatning er derfor manglende tilgjengelighet til nettet for funksjonshemmede en helt unødvendig barriere. Kompetansen og kunnskapen finnes. Det handler bare om å ta den i bruk, og det er dette vi nå ønsker å gjøre.

Ny rettighetslov

Regjeringen har lagt fram forslag til en diskriminerings- og tilgjengelighetslov (forslag til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsemne, foreslås i NOU 2005). Denne loven er nå ute til høring. på sikt kan det derfor hende at både offentlige og private aktører må ta webtilgjengelighet mer alvorlig, og derfor mener vi at ingen har noen grunn til å utsette dette noe lenger.

Bredt spekter

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester:

  • Evaluering av nettsider
  • Rådgiving og veiledning i forhold til gode nettsider for alle
  • Utvikling og tilrettelegging av gode nettsider for funksjonshemmede
  • Kurs i webtilgjengelighet m.m.

Kontakt oss på telefon 21 53 80 10 eller send en mail til info@medialt.no, dersom dere vil sikre at nettsidene deres har god tilgjengelighet.

Her kan du lese mer

Nyhetsarkiv