Retningslinjer for tilgjengelige redigeringsverktøy

WAI har ansvaret for flere sett med retningslinjer. Nå jobbes det med versjon 2 av Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG), og du er velkommen til å kommentere utkastet.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 28.05.2009

WCAG 2.0 (tilgjengelig web-innhold) ble lagt ut 11. desember 2008. ATAG 2.0 er blant annet oppdatert for å ta høyde for dette. Du finner mer info på:

ATAG skal sikre at både publiseringsverktøy og produsert innhold er tilgjengelig.

Deler, prinsipper, retningslinjer og suksesskriterier

ATAG er bygget opp på samme måte som WCAG. Retningslinjene er imidlertid delt i to hoveddeler:

 1. Tilgjengelighet til publiseringsverktøyet
 2. Produksjon av tilgjengelig innhold

Delene bygges opp av prinsipper, retningslinjer og suksesskriterier.

Endringer

Følgende er endret fra tidligere ATAG-utkast:

 1. Retningslinje B.2.4 (Hjelp forfattere med å håndtere alternativer til ikke-tekstlig innhold) er oppdatert for å klargjøre hvordan automatiserte publiseringsverktøy skal behandle alternativt innhold.
 2. Introduksjonen er tilpasset WCAG 2.0. Listen med eksempler på redigeringsverktøy er utvidet og gjort tydeligere.
 3. Ordforklaringer og definisjoner er oppdatert.
 4. Merknader som kom inn 17.02.2009 er behandlet.

Hva er et redigeringsverktøy

ATAG 2.0 defines an "authoring tool" as "any software application, part of an application, or collection of applications that authors interact with to create, modify or assemble Web content to be used by other people".

Det er med andre ord viktig å merke seg at ATAG omhandler langt mer enn tradisjonelle HTML-editorer.

Del A: Gjør redigeringsverktøyets brukergrensesnitt tilgjengelig

Prinsippene for retningslinjer i del 1 er:

 • Redigeringsverktøyets brukergrensesnitt må følge tilstrekkelige retningslinjer for tilgjengelighet.
  (2 retningslinjer)
 • Ulike visninger for redigering må kunne gjenkjennes.
  (3 retningslinjer)
 • Visninger for redigering må kunne brukes.
  (7 retningslinjer)
 • Visninger for redigering må kunne forstås.
  (2 retningslinjer)

Se standarden for detaljer mht. retningslinjer og suksess-kriterier.

Del B: Støtt produksjon av tilgjengelig innhold

Prinsippene for retningslinjer i del b er:

 • Produksjon av tilgjengelig innhold må muliggjøres.
  (3 retningslinjer)
 • Forfattere må få hjelp til å produsere tilgjengelig innhold.
  (5 retningslinjer)
 • Tilgjengelighetsløsninger må fremheves og integreres.
  (5 retningslinjer)

Se standarden for detaljer mht. retningslinjer og suksess-kriterier.

Tilbakemeldinger ønskes

WAI ber om tilbakemelding på følgende (les dette i den engelske utlysningen, jeg har antakelig ikke oversatt helt nøyaktig):

 • Er det opplagt hvordan retningslinje B.2.4 vil fungere for web-publiseringsverktøy? Er det opplagt hvordan den vil fungere for CMS (Content Management System) eller fotoarkiv?
 • Er definisjonen av "prominence" hensiktsmessig for objektiv testing?
 • Illustrerer og skiller eksemplene på redigeringsverktøy i introduksjonen tilstrekkelig mellom web/ikke-web funksjonalitet?
 • Finnes det områder der retningslinjene ikke er tilstrekkelige?

Mine endringsforslag

De endringsforslagene som kommer inn kan leses på:
public-atag2-comments@w3.org from May 2009 by date

Jeg har sendt inn følgende kommentarer:

For mange lenker

Dette er egentlig ikke en kommentar til selve standarden, men et synspunkt mht. presentasjonen.

Alle lenkene i denne typen dokumenter gjør innholdet vanskeligere å lese: særlig med syntetisk tale. Jaws og andre skjermlesere viser lenkene på separate linjer. I tillegg annonseres noe i retning av "Lenke til samme side", f.eks:

A.2.2.1 Purpose of Added Presentation:
If an
"same page link" editing view
modifies
"same page link"the presentation
of
"same page link" Web content
to provide
"same page link" authors
with additional information (e.g., underlining misspelled words), then that additional information is made available via the platform.

Det hadde vært en stor fordel om disse definisjons-lenkene kunne skrues av/på. Definisjonene kunne evt. åpnes i et eget vindu (for de som ønsker dette) dersom lenkene var fjernet.

Overlappende kriterier

A.3.4.3 Navigate By Headings: If an editing view displays a structured element set, authors can move the editing focus to the heading before or the heading after the element.

Dette er et fint suksess kriterie. Slik jeg leser standarden er dette imidlertid alt dekket av:

A.3.4.2 Navigate By Element Type: If an editing view displays a structured element set, authors can move the editing focus forward/backward to the next instance of the same element.

Søk

Guideline A.3.5 [For the authoring tool user interface] Provide text search.

Både når jeg skriver eget innhold og når jeg redigerer innhold laget av andre søker jeg mye (jeg bruker en skjermleser, og skjermleser brukere er nok søke-eksperter). Dette er derfor en viktig retningslinje.

Når jeg jobber med innhold skrevet av andre søker jeg også ofte etter attributter: fet, understreking, spesifikke farger, skriftstørrelse, ... Disse egenskapene er vanskelige å finne når du bruker skjermleser (særlig i innhold som bruker flere slike merkinger). Derfor synes jeg attributt/formaterings-søk også bør inkluderes i ATAG.

Reduser antall suksess-kriterier

Jeg synes med fordel at suksess-kriterier som kun skilles mht. WCAG nivå (A, AA, AAA) kan slåes sammen, f.eks:

B.3.1.1 Accessible Options Prominent (Level A)
B.3.1.2 Accessible Options Prominent (Level AA)
B.3.1.3 Accessible Options Prominent (Level AAA)

Noen ganger står disse suksess-kriteriene etter hverandre og andre ganger står andre kriterier mellom.

Nyhetsarkiv