Retningslinjer for kognitiv tilgjengelighet

Det finnes retningslinjer for web og "fysisk" tilgjengelighet. Nå har Deltasenteret også utgitt en veileder om hva som er viktig for mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 03.02.2010

Jeg skrev litt om dette temaet for en stund siden: Tilgjengelighet og kognitive utfordringer på nett. I artikkelen står det blant annet: "I KOGNETT-prosjektet [6] skal det lages en veileder for utvikling av nettsider som også skal være egnet for mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne. " Veilederen er nå laget:Utformingsveileder for kognitiv tilgjengelighet av elektroniske tjenester og innhold

Etter å ha lest veilederen sitter jeg igjen med helhetsinntrykket av at dette dokumentet er en oppsummering av WCAG+helt generelll god praksis for menneske-maskin interaksjon. Kanskje det rett og slett er så langt man kommer når målet er å lage retningslinjer for en så uensartet målgruppe? Jeg skjønner veldig godt at dette er vanskelig, men hadde likevel forventet at rådene i veilederen var litt mer konkrete.

I veilederen står det blant annet at: "Veilederen er ment å være et levende dokument som kan utvikles, revideres og påbygges etter hvert." Antar derfor at det er fritt fram for å komme med kommentarer til Deltasenteret. Jeg har alt sendt noen!

Nyhetsarkiv