Retningslinjer for innvevd synstolking

Første utkast til retningslinjer for innvevd synstolking er nå på plass. Retningslinjene er en del av en statusrapport om hvor arbeidet med innvevd synstolking står nasjonalt og internasjonalt.

Skrevet av: Magne Lunde - 29.07.2015

Logo AMI-tv

På forsommeren i år startet vi prosjektet Innvevd synstolking (INNSYN). Prosjektet støttes av forskningsprogrammet UNIKT (Deltasenteret). Rapporten er en av leveransene i dette prosjektet.

Fjerner behovet for en ekstra stemme

Tradisjonelt har synstolking dreid seg om å legge til en ekstra stemme som forklarer hva som skjer i en film eller et TV program. Innvevd synstolking fjerner behovet for denne ekstra stemmen. I stedet for å legge på en ekstra stemme i etterkant veves synstolkingen inn i selve produksjonen. Det gjøres ved å legge opp dialogen/kommentarene og filmlyden slik at synshemmede på en naturlig måte får med seg det som skjer.

Nyttig samarbeid

Tidlig i prosjektet innledet vi et samarbeid med AMI-tv i Canada. Et samarbeid som har vært svært nyttig for oss. AMI-tv er det eneste TV selskapet i verden som tilbyr innvevd synstolking, og det var også de som først lanserte begrepet embedded described video (innvevd synstolking). AMI-tv har en målsetning om at alt de sender skal være så universelt utformet som mulig. Slik formulerer de sin visjon: «AMI’s mission is to make accessible media for all Canadians». De sender 24 timer i døgnet i to kanaler.

Samme versjon for alle

AMI-tv ønsket å ta synstolking et skritt lenger, ved å se om det var mulig å lage TV-programmer uten behov for å legge på synstolking i etterkant. Bakgrunnen var et ønske om å lage universelt utformet TV, der både synshemmede og seende kunne se den samme versjonen sammen. Alle egenproduserte programmer lages nå med innvevd synstolking. Et krav som også gjelder for eksterne leverandører som produserer programmer på oppdrag for AMI-tv.

Produserer barne-TV-serie med innvevd synstolking

Første delen av arbeidet i INNSYN-prosjektet har bestått i å utarbeide en statusrapport om hvor innvevd synstolking står nasjonalt og internasjonalt. Med utgangspunkt i denne statusoppdateringen har vi formulert et første utkast til retningslinjer for innvevd synstolking. En del av tankegodset i retningslinjene er hentet fra de erfaringene AMI-tv så langt har høstet. I INNSYN-prosjektet skal innvevd synstolking testes ut på barne TV serien Sol, snart seks. Serien produseres nå i 2015, og den innvevde synstolkingen gjøres i samarbeid med NRK Super. Statusrapporten inkludert retningslinjene utgjør et fundament for dette arbeidet.

Skal brukertestes

I høst skal den innvevde synstolkingen av serien brukertestes. MediaLT ønsker derfor å komme i kontakt med personer i følgende tre brukergrupper:

  • Synshemmede barn
  • Synshemmede foreldre
  • Foreldre til synshemmede barn

Ta kontakt med oss på telefon 21 53 80 10 eller på e-post: info@medialt.no, hvis du ønsker å være med å brukerteste den innvevde synstolkingen. Med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra brukertestene vil retningslinjene bli revidert. Vi tar imidlertid allerede nå gjerne imot tilbakemeldinger på retningslinjene. De kan sendes på e-post til info@medialt.no.

Aktuelle lenker

Nyhetsarkiv