Resultater fra WebAIMs 2010-skjermleserundersøkelse

I denne artikkelen har jeg oppsummert noen av resultatene fra Webaims skjermleserundersøkelse (2010).

Skrevet av: Morten Tollefsen - 09.03.2011

De som vil lese hele artikkelen om undersøkelsen finner denne på: http://webaim.org/projects/screenreadersurvey3//a>

Hvem svarte på undersøkelsen?

Totalt kom det inn 1245 svar. 52,6 % regnet seg som avanserte brukere, 41,2 % som middels erfarne brukere og 6,1 beskrev seg selv som nybegynnere. Ikke alle benytter en skjermleser fordi de har en funksjonshemning (testere, utviklere, ...). De som bruker skjermleser pga. funksjonshemning regner seg som langt mer erfarne, og dette er vel også nokså sannsynlig. Likevel er denne erfaringen noe å merke seg f. eks i forbindelse med vurdering av tilgjengelighet på nettsteder. Ellers vil det helt opplagt være de som alt har noe erfaring som svarer på online-undersøkelser av denne typen.

Hvilke skjermlesere brukes?

Jaws er fortsatt den desidert største skjermleseren (59,2 %). 11,2 % bruker Window-Eyes, 9,8 % bruker VoiceOver og 8,5 % bruker NVDA. NVDA brukes mer av ikke-funksjonshemmede og nybegynnere enn av avanserte synshemmede brukere. Dette er antakelig ganske naturlig siden NVDA er gratis. Disse tallene er ikke nødvendigvis helt representative for Norge, blant annet fordi skjermlesere er prisforhandlet av NAV.

Så mye som 47 % bruker mer enn en skjermleser. 80 % av respondentene har oppdatert skjermleseren sin i løpet av det siste året.

Bruken av mobile skjermlesere har økt veldig mye (550 % på to år), og 66,7 % sier at de bruker en mobil skjermleser. De mest utbredte mobil-plattformene er Nokia og Apple (kun noen få % bruker Palm, Android, Blackberry eller andre).

12,8 % av respondentene bruker skjermforstørring.

Nettlesere

Den mest utbredte nettleseren blandt skjermleserbrukere er Intrnet Explorer (ulike versjoner) med drøyt 65 %. Både Safari og Firefox har også en viss utbredelse, og bruken av disse har økt. I tillegg er det viktig å merke seg at funksjonshemmede i enda større grad enn de som ikke har en funksjonshemning bruker Internet Explorer. Det går ikke frem av undersøkelsen om dette skyldes skjermleserfunksjonalitet, bevisste preferanser hos brukerne eller om det skyldes "gammel vane". Kun 1,6 % sier at de bruker nettlesere som ikke støtter Javascript.

Blir web'en mer eller mindre tilgjengelig?

20 % mene tilgjengeligheten på web har blitt dårligere det siste året. Fordelingen er ellers ca. lik for de som mener tilgjengeligheten er uendret og de som mener det har skjedd forbedringer.

55,1 % tror tilgjengeligheten blir bedre det neste året (de som ikke har en funksjonshemning er mest optimistiske).

Sosiale medier

Sosiale medier er i vinden, og brukes selvsagt også av skjermleserbrukere:

  • Blogg, 42,6 %
  • Facebook, 52,2 %
  • Linkedin, 16,1 %
  • MySpace, 3,7 %
  • Twitter, 42,8 %
  • YouTube, 51,9 %
  • Musikkdelingstjenester, 8,8 %

Bare 10 % av respondentene sier at de mener sosiale medier er veldig tilgjengelige.

Intern sidenavigering

WAI ARIA (landemerker) begynner å bli mer kjent. Ellers er god strukturering vha. overskrifter fortsatt den mest foretrukne struktureringen blant skjermleserbrukere. Bruken av interne hopp (når disse finnes) ser ut til å synke. Det samme gjelder for hurtigtaster (accesskey).

Ren tekstversjon og bildeforklaring

Det ser ikke ut som om "tekstversjon" er veien å gå. Imidlertid brukes mobile nettside-versjoner noe mer enn for et år siden.

Longdesk brukes, noe som er interessant sidn dette attributtet muligens vil bli fjernet i HTML 5.

Konklusjon

WebAIMs hovedkonklusjon er at det ikke finnes en typisk skjermleserbruker.

Jaws er den mest brukte skjermleseren, men mister markedsandeler til VoiceOver og NVDA. Kjennskapen til gratis/billige skjermlesere øker. 98,4 % av respondentene har JavaScript aktivert. To tredjedeler bruker skjermleser på mobil.

Landemerker er mer kjent enn for et år siden. Fortsatt foretrekkes likevel god strukturering vha. overskrifter (h-tag'er). Interne hopp og hurtigtaster brukes mindre enn tidligere.

Tekstversjoner brukes lite, men Longdesk er nyttig.

Mange er optimistiske i forhold til web-tilgjengelighet i fremtiden. Kun 10% mener at sosiale medier er veldig tilgjengelige i dag.

Nyhetsarkiv