Ressurser om underholdningsteknologi for personer med nedsatt funksjonsevne

I prosjektet "Lek og lær" har vi laget ressurser om bruk av underholdningsteknologi for synshemmede og bevegelseshemmede.

Skrevet av: Magne Lunde - 28.01.2022

Xbox adaptive controller

MediaLT har i 2021 arbeidet med prosjektet "Lek og lær". Hovedmålet i prosjektet var å kartlegge og teste underholdningsteknologi for barn med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet ble støttet av forskningsprogrammet UNIKT.

I prosjektet er det samlet inn kunnskap om underholdningsteknologi for synshemmede og bevegelseshemmede. Kunnskapen er brukt til å utarbeide tre ressurssamlinger:

  • Ressurssamling om spesialutviklede dataspill for synshemmede
  • Ressurssamling om hjelpeteknologi og tilpassede spillkontrollere for bevegelseshemmede
  • Ressurser om universell utforming av underholdningsteknologi

De tre ressurssamlingene er samlet på prosjektets nettsider.

Tester av underholdningsteknologi

På prosjektets nettsider finner du også tester av utvalgte underholdningsprodukter, både av standard underholdningsteknologi og spesialutviklede produkter. Nærmere bestemt finner du i de tre rapportene:

  • oppsummering av testing av spesialutviklede dataspill for synshemmede
  • oppsummering av testing av synshemmedes bruk av standard dataspill
  • oppsummering av testing av dataspill med synshemmede barn

Vi håper at ressursene vil være nyttige for synshemmede og bevegelseshemmede som ønsker å bruke underholdningsteknologi. I tillegg håper vi at produsenter av underholdningsteknologi kan nyttiggjøre seg resultatene i prosjektet, og at arbeidet i prosjektet vil være en ressurs for skolesektoren.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter