Ressurser om teknologi brukt i kombinasjon med førerhund

Moderne teknologi brukt i kombinasjon med førerhund kan gi synshemmede nye og tryggere turopplevelser.

Skrevet av: Magne Lunde - 09.08.2022

Appikon: BlindSquare

Det å være blind eller sterkt svaksynt innebærer en stor mobilitetsutfordring. Det er krevende å finne fram uten syn, og både midlertidige og permanente «farer» gjør det utfordrende å prøve seg på egenhånd. Førerhunden er et godt hjelpemiddel, og i prosjektet Teknologi, mobility og førerhund har vi forsket på hvordan moderne teknologi kan kombineres med bruk av førerhund, og hvordan denne kombinasjonen kan gi synshemmede helt nye og tryggere turopplevelser. Mye tyder også på at prosjektresultatene er nyttige for synshemmede uten førerhund. Vi takker Blindemissionen Il for støtten til prosjektet.

Ressurs med apper og tips

Prosjektet ble innledet med en teknologikartlegging. Som et resultat av kartleggingen samlet vi apper og tips det kan være nyttig å kjenne til som synshemmet på tur. Appene og tipsene er samlet i ressursen:

På farta med apper som synshemmet

Testrapport

I prosjektet samarbeidet vi med Lions førerhundskole. De introduserte teknologien for noen av sine førerhundbrukere, og gjennomførte en test av GPSen BlindSquare brukt i kombinasjon med førerhund. Testen er oppsummert i rapporten:

Test av teknologi brukt i kombinasjon med førerhund

Stor nytteverdi

Testen viste at nytteverdien av å bruke BlindSquare, i kombinasjon med førerhund, er stor. Noe som tilsier at motivasjonen for å stimulere synshemmede til å ta i bruk teknologien bør være stor, og at et kurs i bruk av teknologi sammen med førerhund, bør finansieres gjennom NAV, og at dette bør tilbys som et eget kurs (det vil si ikke som en del av samtreningskurset). 

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter