Ressurser om bruk av treningsteknologi blant synshemmede og bevegelseshemmede

I prosjektet "Ifront: Kroppsøving og treningsteknologi" har vi laget ressurser om bruk av treningsteknologi for synshemmede og bevegelseshemmede.

Skrevet av: Magne Lunde - 02.05.2022

En kvinne i treningsklær trykker på pulsklokka si.

Prosjektet "Ifront: Kroppsøving og treningsteknologi" er gjennomført i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter, Norges Skiforbund, Norges idrettsforbund, Ridderrennet og Stiftelsen Vi. Statped og Norges idrettshøgskole har også bidratt med verdifull innsats i prosjektet. Prosjektet ble støttet av forskningsprogrammet UNIKT.

I prosjektet er det samlet inn kunnskap om bruk av treningsteknologi blant synshemmede og bevegelseshemmede. Blant annet er en spørreundersøkelse gjennomført. Kunnskapen er oppsummert i følgende rapport:

"Kunnskapsinnsamling om bruk av treningsteknologi blant personer med nedsatt funksjonsevne".

Rapporten er lagt ut på prosjektets nettsider.

Tester av treningsteknologi

På prosjektets nettsider finner du også tester av treningsteknologi, og en beskrivelse av hvordan synshemmede og bevegelseshemmede kan bruke Apple Watch til trening:

  • Test av fysisk funksjonshemmedes muligheter for bruk av treningsteknologi
  • Test av synshemmedes bruk av Apple Watch til trening
  • Bruke Apple Watch til trening

I tillegg finner du et forstudie av utfordringer knyttet til universell utforming av treningsapparater.

Vi håper at ressursene vil være nyttige for synshemmede og bevegelseshemmede som ønsker å bruke treningsteknologi. I tillegg håper vi at idrettslag, interesseorganisasjoner, skoler med flere vil nyttiggjøre seg resultatene i prosjektet.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter