Rekordår for synstolking i USA

Antallet synstolkede filmer har økt mye i USA de seinere årene, og i 2012 ble hele 86 filmer synstolket. På hjemmesiden til The audio description project er alle filmene listet.

Skrevet av: Magne Lunde - 23.01.2013

Logo til The Audio Description Project

Hjemmesiden til The audio description project er en viktig informasjonskilde, dersom du ønsker å holde deg oppdatert på synstolking i USA. I sammen med England er USA det landet som har jobbet lengst med synstolking.

Til nå i 2013 er fire filmer synstolket, men antallet vokser hele tiden. På følgende nettside kan du til enhver tid følge med på hvilke filmer som er synstolket i USA i 2013.

Rekordår

2012 var et rekordår for synstolking i USA. Hele 86 nye filmer ble synstolket. Listen med filmer finner du her. Filmene kan bestilles på nettet, men siden filmene har engelskspråklig synstolking, må du altså forstå engelsk for å ha utbytte av dem.

Nyhetsarkiv