Reisebrev fra USA

Microsoft og Electronic Arts inviterte MediaLT til å diskutere dataspill og tilgjengelighet.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 08.12.2004

MediaLT ble invitert av Microsoft og Electronic Arts til USA for å diskutere tilrettelegging av dataspill og underholdningsprodukter, og vi møtte to foretak som absolutt viste interesse for våre ideer og vårt forskningsarbeid.

MediaLT har jobbet med dataspill og underholdningsprodukter i flere prosjekter. I disse prosjektene har vi sett helt tydelig at slike produkter er viktige for funksjonshemmede. Dette er ikke spesielt overraskende: mennesker trenger underholdning - dette er tilfelle for alle, selv om vi jo behersker forskjellige ting og har ulik smak!

I utgangspunktet vil funksjonshemmede helst bruke de samme produktene som andre, og standardprodukter er hovedfokus i UPS-prosjektet. To av foretakene som "setter standarden" på dette området er Microsoft og Electronic Arts, og vi så derfor på møtene med disse to "gigantene" som en mulighet til å få satt funksjonshemmedes situasjon på dagsorden.

Retningslinjer for utvikling av tilgjengelige dataspill

De som kjenner begrepet "tilgjengelighet" brukt i forbindelse med funksjonshemmede vet at dette blandt annet handler om "brukbarhet for mennesker med ulike forutsetninger og behov". Det er laget retningslinjer for tilgjengelighet på flere områder, og WAI er nok det mange har hørt om når det snakkes om IKT. WAI står for Web Accessibility Initiative altså tilgjengelighet til www.

I UPS-prosjektet er det utviklet et sett med retningslinjer for dataspill, og i prosjektperioden kan alle som ønsker det kommentere disse retningslinjene. Selv om dette primært er beregnet for utviklere vil nok mange skjønne mesteparten av innholdet.

Microsoft har egne retningslinjer som tar for seg funksjonshemmede og kontor-programmer (delvis også andre profesjonelle verktøy). For underholdningsprodukter kjenner vi ikke til at det er gjort tilsvarende kartlegging og testing for å vise hva som er de viktigste design-kriteriene. I UPS-prosjektet vil retningslinjene bli brukt både til egen utvikling av programvare, som innspill til ulike FoU-miljøer og for å utarbeide hensiktsmessige testkriterier.

MS har et imponerende stort område i Seattle

Microsoft har hovedkontor (dvs. temmelig mange titalls store bygg) utenfor Seattle. 25000 ansatte og en egen gruppe som jobber med IT og funksjonshemmede (40 stykker). MS-konsernet har derfor en god del kunnskap om funksjonshemmede. Fokus er imidlertid "seriøse" programmer. Noe av grunnen til at MS har en slik gruppe er ADA (Americans with Disabilities Act). Svært forenklet kan man si at dette lovverket sikrer funksjonshemmede tilgang til maskin- og programvare som kjøpes inn av statlige myndigheter. Flere delstater har liknende lovverk, men det er ikke tema her...

MediaLT diskuterte ulike måter å samarbeide med MS Accessibility Group på. Et slikt samarbeid har blitt mer aktuelt, siden det nå også er tatt høyde for utvikling av tjenester i relevante partner-programmer. For oss var det i tillegg spennende å få en innføring i neste versjon av MSAA (Microsoft Active Accessibility). Vi gleder oss til Longhorn!

[Bilde: Avdelingsledere i Microsoft]
Bildetekst: Magne og Morten sammen med avdelingsledere i Microsoft.

Høydepunktet var nok likevel å møte de som har ansvar for utvikling av dataspill. Vi hadde ventet oss å møte en "ikke så veldig viktig" person. MS stilte imidlertid med 7 toppsjefer (for hver sin kategori spill), og for oss ga dette absolutt signaler om at vi ble tatt på alvor. Retningslinjene ble kjapt gjennomgått, og jeg er nokså sikker på at disse i det minste kan gi nyttige innspill til videre prosesser/utvikling.

MS var positive til å tilrettelegge et spill med utgangspunkt i noen av retningslinjene (alle punkter vil ikke være aktuelle for alle spill). Det kunne også være aktuelt for MS å gjennomføre en markedsanalyse for potensiale til dataspill i forhold til nye brukergrupper. Videre diskuterte vi uttesting, spillehulen og mye mer!

EA, rett utenfor San Francisco

Funksjonshemmede er et mer ukjent tema hos Electronic Arts. 

[Bilde: Phil Engstrom fra Electronic Arts]
Bildetekst: Magne og Morten sammen med Phil Engstrom fra Electronic Arts. 

MediaLT hadde imidlertid et positivt møte med EA, og også dette firmaet ga utrykk for at det kunne være aktuelt å tilrettelegge et dataspill. EA utvikler produkter for en rekke plattformer, og muligens kan det være spennende å vurdere å ta høyde for ulike behov f.eks. på PS2 eller X-box.

På turen ble det liten tid til sightseeing, severdigheter etc. I etterkant av møtet med EA dro vi inn til San Francisco. Egentlig gikk vi helt på måfå, og jammen ble vi overrasket da vi gikk rett på den norske sjømannskirken. 

[Bilde: Utsikt Sjømannskirka i San Fransisco]
Bildetekst: Utsikt fra Sjømannskirka i San Fransisco.

Det var skikkelig hyggelig å besøke kirken, og tradisjonen tro ble det både kaffe og vafler.

En svært kommersiell industri

Spillbransjen har høy fokus på inntjening.   Produktene er dyre å utvikle, og det skal en god del til for at et prosjekt går med overskudd. Hvor enkelt det er å nå frem med funksjonshemmedes behov i dette miljøet vet vi ikke, men vanskelig blir det! Både EA og MS har vist stor interesse i UPS-prosjektet, og det meste starter vel med nettopp å vise interesse!

MediaLT vil jobbe for å få tilrettelagt minst et dataspill fra hver av produsentene. Men kanskje det aller viktigste likevel er å informere nøkkelpersoner i bransjen! 

Nyhetsarkiv