Regjeringens valg av filformater er viktig!

Når det offentlige velger filformater berører det oss alle! Valgfrihet mht. hvilken programvare vi ønsker å bruke, oppbevaring av informasjon over tid, ... Også tilgjengelighet til informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne må vektlegges!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 28.01.2008

I en pressemelding fra regjeringen står det følgende:

  • HTML skal være primærformatet for publisering av offentlig informasjon på Internett.
  • PDF (1.4 eller nyere eller PDF/A - ISO 19005-1) er obligatorisk i tilfeller hvor man ønsker å bevare opprinnelig utseende på et dokument.
  • ODF (ISO/IEC 26300) skal anvendes til å publisere dokumenter som skal kunne endres etter at du har lastet det ned, for eksempel skjemaer som skal fylles ut av brukeren.

Hvor tilgjengelige er disse formatene?

Jeg vet ikke! Jeg tror egentlig ikke så mange andre heller har skikkelig god oversikt. Det jeg imidlertid vet er at jeg selv (som er blind) og mange andre har mye mindre valgfrihet når det gjelder teknologi for presentasjon av elektroniske dokumenter.

MediaLT har startet et arbeid for å se litt nærmere på disse filformatene. Dette er imidlertid nokså komplisert, og dersom du har kunnskap om tilgjengelighet og filformater er vi selvsagt veldig interessert i å få tips fra deg!

Pr. i dag er det liten tvil om at Microsoft Windows er det mest brukte operativsystemet for oss som har funksjonshemninger. Grunnen er helt opplagt at Microsoft har vært helt dominerende på verdensbasis. Dette har ført til at utviklere av hjelpemidler har kunnet konsentrere innsatsen om ett OS. Monopoler er vel ikke så bra, men akkurat i denne sammenheng har nettopp Microsofts dominans vært en fordel for funksjonshemmede (kombinert med amerikansk lovverk, kanskje).

Microsoft har et åpent filformat: Open Office XML. I vår gjennomgang av formater mener vi at det er hensiktsmessig å ta med Open Office XML også. Grunnen til dette er at filformatet kan tenkes å bli en del av standardformatene i offentlig virksomhet i fremtiden og at vi har nokså klare indikasjoner på at nettopp Open Office XML (OOXML) er et mer tilgjengelig format enn PDF og ODF (1.0).

HTML

"HTML skal være primærformatet for publisering av offentlig informasjon på Internett."

Flott! HTML som tar høyde for at brukere har ulike forutsetninger og behov er helt supert: kanskje det mest tilgjengelige formatet som finnes!

HTML har en rekke tag'er og attributter for å sikre god tilgjengelighet. Kunnskapen om å bruke denne funksjonaliteten finnes, selv om mange nok trenger litt opplæring i riktig dokumentutforming. Mange av produksjonsverktøyene har gode løsninger for å lage tilgjengelige html-dokumenter. Det samme er imidlertid ikke tilfelle når HTML lagres fra programvare som ikke primært er publiseringsløsninger for internett.

Leseverktøy for HTML er også godt tilpasset skjermlesere og andre hjelpemidler.

Men:

  • HTML kan gjøres helt utilgjengelig
  • HTML kan være ustrukturert og vanskelig å lese

Et sted å begynne hvis du vil lære og lage gode HTML-dokumenter er: http://www.w3.org/wai

PDF

"PDF (1.4 eller nyere eller PDF/A - ISO 19005-1) er obligatorisk i tilfeller hvor man ønsker å bevare opprinnelig utseende på et dokument."

Jeg er redd for at dette kan bety at alle offentlige dokumenter vil bli lagt ut i PDF-format. Faktisk tror jeg mange vil mene at det er viktig at dokumenter bevarer utseende. Min erfaring er faktisk at mange er mer opptatte av utseende enn av at innholdet i dokumenter blir lest og kan forstås av alle. I verste fall legges det ut PDF med kun grafikk: da vil ikke dokumentene være lesbare for blinde! I en verden der alt produseres elektronisk og der det er enkelt å sørge for at de aller fleste kan få formater de kan bruke kan vi altså ende opp med å utestenge mange fra tilgang til offentlig informasjon (f.eks synshemmede og dyslektikere som ofte bruker syntetisk tale for å lese tekst).

I mange år har synshemmede frontet hvor problematisk PDF dokumenter er for de som bruker skjermleser. Selv om skjermleserne i dag kan lese PDF-dokumenter, dvs. bruke Adobe Reader, er det ingen tvil om at dette er et svært problematisk filformat!

PDF har ikke de samme mulighetene for merking som HTML. Riktignok kan dokumenter tagges opp, men funksjonaliteten er begrenset og de som lager PDF filen må ha verktøy som kan brukes til tagging. De aller fleste programmer som kan produsere PDF har ikke slik funksjonalitet.

Det er også viktig å være klar over at det jobber funksjonshemmede i offentlig sektor som må produsere dokumenter. Hvilke muligheter har funksjonshemmede til selv å tagge dokumenter de lager? Adobe har publisert enkle notater om tilgjengelig PDF, men det er med god grunn skrevet lite om produksjonsverktøyene! Har f.eks. regjeringen vurdert hvor egnet ulike applikasjoner for dokumentskriving er? Eller skal alle bruke Microsoft Word og lagre i ODF, PDF og HTML? I så fall vil dokumentene som legges ut på nettet være langt fra optimale mht. tilgjengelighet.

For de som ikke har dybdekompetanse om PDF og skjermlesere kan kanskje følgende notat være nyttig: PDF med skjermleser

ODF

"ODF (ISO/IEC 26300) skal anvendes til å publisere dokumenter som skal kunne endres etter at du har lastet det ned, for eksempel skjemaer som skal fylles ut av brukeren."

Open Document Format (ODF) versjon 1.0 er en ISO standard (ISO/IEC 26300:2006.). Spørsmålet er imidlertid om dette dokumentformatet i det hele tatt brukes, og videre hvor stor valgfrihet man har både mht. produksjonsverktøy og presentasjonsverktøy? Regjeringen har frontet nettopp valgfrihet, og det er fornuftig, men er valget av ODF 1.0 hensiktsmessig (selv om det altså er en ISO-standard). Akkurat dette tror jeg de som har jobbet med filformatene har en god begrunnelse for, og jeg antar at de har vurdert dette nøye! Jeg tror imidlertid ikke at de har vurdert tilgjengelighet for funksjonshemmede særlig nøye! ODF 1.0 mangler svært mye av det som skal til for å produsere/presentere tilgjengelige dokumenter.

I versjon 1.1 er det i større grad tatt høyde for tilgjengelighet. Det arbeides også med retningslinjer for tilgjengelighet basert på funksjonalitet i ODF 1.1: Open Document Format v1.1 Accessibility Guidelines Version 1.0. Her påstås det at ODF er mer tilgjengelig enn f.eks. det som kreves i WCAG 1.0 (retningslinjer for tilgjengelige nettsider).

ODF 1.1 er hverken en standard (bortsett fra OASIS, selvsagt) eller en del av regjeringens valg av filformater. Det er imidlertid så stor forskjell på disse filformatene og den funksjonaliteten som kan implementeres i produksjons- og presentasjonsverktøy at regjeringen kanskje burde valgt versjon 1.1 selv om dette altså ikke er en ISO-standard? I forb. med landsering av versjon 1.1 ble det skrevet mye om tilgjengelighet, f.eks. 15.02.2007 i digi: Ny OpenDocument bedre for handicapede. I artikkelen står det få detaljer, men blant annet Dave Pawson (RNIB) uttaler seg positivt om de forbedringene som er gjort.

Filformater er svært vesentlige for hvor tilgjengelige dokumenter kan gjøres for funksjonshemmede. Imidlertid er ikke gode filformater nok. Verktøy for å redigere og presentere dokumentene (tekstbehandlere, regneark, presentasjonsverktøy osv.) er like viktig. Her må jeg rett og slett få stille et spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på: "Hvilke presentasjonsverktøy kan jeg bruke for å lese en presentasjon laget med Open Office i ODF 1.0 format"? Med andre ord: hvilke verktøy kan vi som ikke ser bruke for å få god tilgang til ODF 1.0? Foreløpig har ikke dokumentformatet vært brukt mye blant mine jobb-kontakter, men selvsagt har jeg fått odf-filer (tekstbehandling) mm. Da har jeg brukt en plug-in til Word, for hos meg kræsjet Open Office. I Linux fungerer dette noenlunde greit, men der er skjermleseren (programmet som viser tekst i punktskrift og styrer syntetisk tale) mer primitiv, og det finnes ikke gode norske talesynteser.

Open Office XML

OOXML (OXML) er filformatet som brukes i Office 2007.

Microsoft jobbet for å få ECMA-376 Office Open XML inn som en del av regjeringens valg av standard filformater. Jeg vet ikke hvorfor dette formatet ikke ble tatt med. Muligens kan det komme av at formatet foreløpig ikke er en ISO-standard? Forslaget til filformat er sendt ISO, og ECMA jobber med å få det godkjent. PDF 1.4 (eller seinere) er heller ikke en ISO-standard, så muligens er det andre grunner. Jeg antar at dette ikke kun er gjort for å ødelegge for Microsoft. På kort sikt vil det da også ødelegge for mange av oss som har funksjonshemninger, for vi har rett og slett ikke så mye av den valgfriheten som er motivasjonen bak standardiseringen av filformater.

Både ODF og OOXML er basert på XML. Filformatene har altså en del fellestrekk. I forhold til tilgjengelighet ble det i forbindelse med ODF 1.1. lanseringen gjort et poeng av at formatet kunne brukes for å lage DAISY. Microsoft har muligens kommet enda litt lenger: Microsoft and DAISY Help Enhance Reading Experience for People with Print Disabilities. Dette er kanskje et eksempel på konkurranse med valgfrihet som resultat?

Det er mildt sagt krevende å "dykke" ned i filformater. Jeg skal derfor ikke komme med detaljerte sammenlikninger i denne artikkelen. Det er imidlertid nokså enkelt å ta noen søk på nettet, så finner man ut at OOXML av mange regnes som et format med god støtte for tilgjengelighet. Jeg har i alle fall ikke funnet kritikk av formatet, men igjen - har du kunnskap om dette er jeg veldig interessert i å høre fra deg!

Konklusjon

Valg av filformater som skal brukes på offentlige nettsider er viktig for funksjonshemmede! Det er minst to vesentlige faktorer som må vektlegges i forhold til tilgjengelighet:

  1. Filformatenes støtte for alternativ presentasjon (f.eks. alternativ tekst til bilder)
  2. Eksisterende verktøy for redigering og presentasjon

Regjeringens valg av filformater ser ikke ut til å være spesielt gunstig for funksjonshemmede. Her gjenstår det faktisk en god del jobb, og den jobben har jeg tillit til at regjeringen vil gjøre. Heidi Grande Røys med flere har gjentatte ganger understreket betydningen av universell utforming, og jeg tror dette er seriøst ment!

Vil regjeringen ha med noen som gjerne gjør en jobb knyttet til filformater og tilgjengelighet vet de nå hvem som bør kontaktes:-)!

Nyhetsarkiv