Rapporter fra KUBA-prosjektet

Prosjektet Kunstige barnestemmer (KUBA) er nå avsluttet. Resultatene fra prosjektet er oppsummert i fire delrapporter.

Skrevet av: Magne Lunde - 05.10.2012

Barnehender på tastatur

Barn som bruker kunstige stemmer vil høres ut som barn, og ikke som voksne. I dag må norske barn uten eller med mangelfull stemme bruke kunstige voksenstemmer i sin kommunikasjon med andre. Derfor har vi i KUBA-prosjektet testet ut en ny teknikk for å ta fram kunstige barnestemmer. Denne teknikken gjør det mulig å utvikle kunstige barnestemmer uten at et barn må lese inn store mengder data. Resultatene fra utprøvingen av  denne teknikken er oppsummert i følgende rapport:
KUBA - oppsummering av teknologivalg

Utprøvinger er foretatt med tre hovedgrupper: Barn uten eller med mangelfull stemme, synshemmede barn og dyslektiske barn. Resultatene fra disse utprøvingene er beskrevet i to rapporter:

Et barns stemme
Brukertester med synshemmede og dyslektiske barn

I tillegg er det gjennomført en vurdering av markedssituasjonen for kunstige barnestemmer i Norge, som er oppsummert i følgende rapport:
Markedet for kunstige barnestemmer

Nyhetsarkiv