Prosjekt om universell utforming av digitale eksamener

I et nytt prosjekt skal vi kartlegge utfordringer knyttet til universell utforming av digitale eksamener, og foreslå løsninger på utfordringene.

Skrevet av: Magne Lunde - 31.05.2022

To studenter sitter med hver sin PC i en studiesal.

Universitetet i Bergen ble i oktober 2021 bøtelagt fordi deres løsning for digitale eksamener ikke var universelt utformet. Denne og andre saker knyttet til digitale eksamener, har synliggjort behovet for et prosjekt som avdekker UU-utfordringer ved digitale eksamener, og som kommer med løsningsforslag på problemene. Derfor tok vi initiativet til prosjektet "Universell utforming av digitale eksamener". Et prosjekt som støttes av forskningsprogrammet UNIKT.

Lage ressurssamling

I prosjektet skal vi samle inn kunnskap om prosjekter og annet arbeid som har blitt gjort angående universell utforming av digitale eksamener. I tillegg skal vi foreta en casestudie av eksamensløsningen ved Universitetet i Bergen, og deres arbeid med å gjøre eksamensløsningen universelt utformet. Kunnskapsinnsamlingen og casestudien vil bli brukt for å finne fram til utfordringer knyttet til universell utforming av eksamensløsninger. Når utfordringene er kartlagt, vil vi teste dem og komme med løsningsforslag på problemene. Til slutt vil vi utvikle en ressurssamling som beskriver utfordringene og presenterer løsningsforslagene.

I prosjektet samarbeider vi med Universitetet i Bergen, Inspera og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (med Universell som er en avdeling i direktoratet). Har du innspill eller spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Rolf Arne Mellem på e-post rolf@medialt.no eller på telefon 92 83 49 98.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter