Prosjekt om synstolking og strømmetjenester

Ingen norske strømmetjenester tilbyr i dag synstolking. Derfor starter vi nå prosjektet Synstolking og strømmetjenester (SOS-prosjektet).

Skrevet av: Magne Lunde - 30.03.2016

SF Anytime logo

Prosjektet Synstolking og strømmetjenester støttes av Deltasenteret/forskningsprogrammet UNIKT. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle en løsning for synstolking på norske strømmetjenester.

Sterk konkurranse fra strømmetjenester 

Både TV-markedet og DVD-markedet opplever nå sterk konkurranse fra strømmetjenester. Stadig færre norske filmer utgis på DVD. Siden DVD fram til nå har vært hovedmediet for å kunne tilby synstolking i Norge, er det derfor svært viktig at vi nå finner gode løsninger for synstolking på norske strømmetjenester.

Netflix tilbyr synstolking i USA

Netflix startet i 2015 med synstolking i det amerikanske markedet, men tilbyr foreløpig ikke synstolking i noe annet land. I prosjektet har vi innledet et samarbeid med SF anytime, som er en av de store leverandørene av strømmetjenester i det skandinaviske markedet. Målsetningen er først å få på plass et tilbud i samarbeid med SF anytime, for deretter å arbeide for at andre leverandører i det norske markedet følger etter.

Lenker:

SOS-prosjektets nettsider

Nettsiden filmforalle 

SF anytime

Artikkel om Netflix sitt synstolkingstilbud

Nyhetsarkiv