Prosjekt om synstolking av dataspill

I et nytt prosjekt skal vi finne fram til gode løsninger for synstolking av dataspill.

Skrevet av: Magne Lunde - 09.06.2022

To hender holder en blå Playstation-kontroll.

Synstolking har de seinere årene fått et fotfeste innenfor stadig flere områder i Norge. Synstolking av dataspill har imidlertid til nå vært lite vektlagt både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er det et behov for et prosjekt som setter søkelyset på dette fagområdet. Prosjektet støttes av forskningsprogrammet UNIKT.

Mer komplekst

Synstolking av dataspill er mer komplekst enn andre synstolkingsområder, noe som blant annet har sammenheng med følgende:

  • Valgmulighetene og utfallene av spillene er mange, og det må forskes på gode løsninger på hvordan dette bør synstolkes.
  • Spill kan bestå av mange «verdener», og spørsmålet er hvordan dette bør beskrives og løses.
  • Dataspill har et eget språk og begrepsapparat. Hvilke utfordringer stiller dette synstolkingen overfor?
  • Mange spiller sammen på nett. Hvilke konsekvenser har dette for synstolkingen?

Synstolkingen må altså ta høyde for at et spill kan ha mange verdener, ukjente begreper, flere samtidige spillere, mange valgmuligheter og ulike veier videre. En løsning på dette kan være å gi mye informasjon tidlig i spillet, for å gi synshemmede en oversikt. Utfordringen med en slik løsning er å finne balansegangen mellom å synstolke det som er nødvendig, og å unngå å synstolke ting som foregriper veien videre i spillet.

Brukerteste synstolkede dataspill

Prosjektet vil bli innledet med en kunnskapsinnsamling, der vi undersøker hva som er gjort internasjonalt når det gjelder synstolking av dataspill, og der vi forsøker å finne gode løsninger på utfordringene. Deretter vil vi teste løsningene, og bruke testresultatene til å synstolke noen dataspill. Til slutt vil vi brukerteste de synstolkede dataspillene. Resultatene fra brukertestingen vil vi bruke til å utvikle varige løsninger på synstolking av dataspill.

Ønsker du å være med i brukertestingen, kan du allerede nå ta kontakt med oss. Det gjelder også hvis du har innspill til prosjektet. Ta i så fall kontakt med prosjektleder Magne Lunde på telefon 91 79 00 78, eller på e-post magne@medialt.no.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter