Prosjekt for å ruste opp fagfeltet live (direkte) synstolking

Tilbudet av live (direkte) synstolking er lite i Norge. I et nytt prosjekt ønsker vi å ruste opp dette fagfeltet, og legge grunnlaget for et økt tilbud.

Skrevet av: Magne Lunde - 22.06.2022

Logo: Stiftelsen Dam

MediaLT har i samarbeid med Norges Blindeforbund fått til en rekke gjennomslag for synstolking i Norge. En viktig oppgave som gjenstår, er å gi synshemmede i Norge tilgang til live (direkte) synstolking, og det ønsker dette prosjektet å oppnå. Prosjektet støttes av Stiftelsen DAM.

Utvikle veiledninger og retningslinjer

Live synstolking vil si synstolking av sport- og kulturarrangementer, teater, danseforestillinger, konferanser, seminarer med mer. Bevisstheten om behovet for live synstolking er økende, og det er et behov for å ruste opp fagfeltet for å møte den positive utviklingen på området. Et viktig grunnlag for å tilby kvalitetsmessig god live synstolking, er gode veiledninger og retningslinjer for live synstolking. Derfor tar dette prosjektet seg mål av å utvikle dette.

Teste på to arrangementer

Vi ser for oss å utarbeide felles hovedretningslinjer som gjelder for alle typer arrangementer, og i tillegg en del som tar for seg det som er spesielt for ulike arrangementstyper. Deretter vil vi finne fram til to arrangementer der vi tester veiledningene og retningslinjene. I tillegg til at vi vil gjøre våre egne vurderinger, vil vi intervjue synstolker, arrangører og synshemmede deltakere. Resultatene fra intervjuene vil bli oppsummert i en testrapport, og brukt til å lage endelige versjoner av veiledningene og retningslinjene.

Har du spørsmål om live synstolking av arrangementer eller til prosjektet, kan du ta kontakt med prosjektleder Magne Lunde på telefon 91 79 00 78, eller på e-post: magne@medialt.no.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter