Prosjekt for å gjøre utenlandsk synstolking tilgjengelig i Norge

Hvordan kan synshemmede i Norge få tilgang til utenlandsk synstolking? Det ønsker vi å finne ut av i et nytt prosjekt.

Skrevet av: Magne Lunde - 24.02.2022

Logo: MoiveReading

Prosjektet støttes av Blindemissionen IL, og vil pågå ut 2022. 

Liten kunnskap

Mulighetene for å få tilgang til utenlandsk synstolking har vært etterspurt av mange synshemmede i Norge. Det er imidlertid liten kunnskap om både mulighetene og utfordringene med å få dette til. I prosjektet vil vi særlig legge vekt på svenske, danske og engelske filmer og serier, med henholdsvis svensk, dansk og engelsk synstolking, fordi dette er språk de aller fleste i Norge forstår.

Prosjektets hovedaktiviteter

Prosjektet vil konsentrere seg om følgende hovedaktiviteter:

  • Teste engelsk synstolking på strømmetjenester: Vi vil plukke ut to store internasjonale strømmetjenester og teste disse.
  • Teste appen MovieReading til utenlandsk synstolking: Appen MovieReading brukes for å få tilgang til norsk synstolking på kino. Vi planlegger i utgangspunktet å teste en dansk film med dansk synstolking.
  • Etablere internasjonalt samarbeid: Dette er et forholdsvis lite prosjekt, og ambisjonene i dette prosjektet er derfor kun å ta de første skrittene på veien mot målet. Med andre ord vil vi ta initiativet til et internasjonalt samarbeid, som kan legge grunnlaget for at vi på sikt kan nå målet i et felles samarbeidsprosjekt.

Hvis du har kunnskap om eller erfaringer med utenlandsk synstolking i Norge, hører vi gjerne fra deg. Ta i så fall kontakt med prosjektleder Magne Lunde på e-post magne@medialt.no eller på telefon 91 79 00 78.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter