Projisert interaktiv PC-styrings pilotløsning (PIPPI)

Interaktiv touchscreen teknologi kan bli et alternativ til mus eller annet pekeutstyr for mennesker med nedsatt bevegelsesevne i armene. Teknologien gir større flater å bevege navigeringsredskaper på og dermed reduseres behovet for finmotorikk.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 25.05.2009

MediaLT gjennomførte i 2008 med støtte fra Norges Forskningsråd forprosjektet Parkinsons IKT-utfordringer (PIKT). I PIKT-prosjektet testet en gruppe med Parkinson en prototype av teknologien. Prototypen besto av en hanske ("iGlåv") med en infrarød lysdiode, og en Wii-kontroll som registrerer lyskildens posisjon og styrke på en projisert PC-skjerm. Testene var lovende, og vi ønsket derfor å se på videreutvikling og testing med andre brukergrupper. En tidlig prototype av en ny pekerenhet til løsningen, "iFinger", ble utarbeidet som et resultat av testingen.

Hovedaktivitetene i PIPPI-prosjektet vil være:

  • Utvikling og forbedring av PIP løsning, med fokus på iFinger pekerenhet.
    Utprøving av egnethet av PIP løsning for mennesker med nedsatt bevegelsesevne.

Resultatet av prosjektet vil være en ny PIP pilotløsning, og det vil bli vurdert om/hvordan løsningen kan kommersialliseres.

Mye av utviklingsarbeidet vil foregå på Høyskolen i Oslo. Høyskolen i Akershus er også med i prosjektet, og målet er å trekke inn Akershus-studentene høsten 2009.

Se prosjektgruppe, sammendrag, blogg mm. på:
PIPPI prosjektets nettsider

Nyhetsarkiv