Program for å lage discinfo.html

Jeg har skrevet et lite program for å lage oversikt (discinfo.html) over DAISY-bøker på CDer, minnekort eller mapper på harddisker med flere titler. Dette er nyttig f.eks. hvis du vil kopiere bøker fra harddisk til PTR2 minnekort.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 24.11.2008

Filen discinfo.html

Sspillere og programvare for å lese DAISY-bøker leter etter en fil som heter discinfo.html for å finne titlene på CDer og minnekort. Denne filen er kun aktuell dersom det finnes flere titler.

Vanligvis må discinfo.html skrives manuelt. DAISY-spillerne PTR1 og PTR2 lager denne filen automatisk dersom du kopierer bøker fra CD til minnekort. Dette vil ikke fungere når du kopierer bøker fra andre minnekort eller harddisk. Programmet jeg har laget kan imidlertid brukes etter at bøkene er kopiert. Programmet kan også gjøre det enklere å lage CDer med flere titler: Har du greie på html er det absolutt ikke vanskelig å skrive filen manuelt, men det kan være ganske fort gjort å skrive litt feil!

Slik brukes programmet

Skriv inn mappenavnet der discinfo.html skal plasseres. Du kan også bruke "Bla gjennom"-knappen. Alle undermapper søkes gjennom for å finne DAISY-bøker.

Når mappenavnet er riktig velger du OK. Velg Avbryt eller trykk Escape hvis du ikke vil lage discinfo.html.

Dersom discinfo.html finnes fra før blir den overskrevet (programmet spør deg i så fall om du vil overskrive filen).

Brukerstøtte

Programmet er gratis. Jeg tar gjerne i mot synspunkter på forbedringer, feilmeldinger etc. på epost, men det er ikke telefon-support.

Gå til programmets nettside hvis du vil teste.

Nyhetsarkiv