Profesjonalisert WCAG evaluering

Seriøs tilgjengelighetstesting og vurdering av universell utforming er helt nødvendig for å sikre kvaliteten på nettsteder som ønsker å fungere best mulig for flest mulig. MediaLT er landets ledende foretak på dette feltet, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre det arbeidet vi gjør. Vi skal nå benytte WCAG-EM med tilhørende verktøy for å øke profesjonaliseringen av tilgjengelighetsvurderinger på norske nettsteder.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 24.06.2015

w3c wai logo

For å sikre kvalitet og konsistens i WCAG-evaluering har World Wide Web Consortium utviklet en standardisert metodikk for evaluering (WCAG-EM). Et nytt verktøy er også lansert for å supplere WCAG-EM. I et pilot-prosjekt som støttes av Deltasenteret skal nettbutikken Komplett og MediaLT teste ut metode og verktøy.

WCAG-EM består av følgende hovedfaser:

1. Definere omfanget av evalueringen: bestemme hva som skal inkluderes i evalueringen; målet med evalueringen; og WCAG valideringsnivå (A, AA eller AAA).
2. Granske nettstedet: identifisere viktige sider/sidetyper; nøkkelfunksjonalitet; innholdstyper, design, funksjonalitet etc; og nødvendig webteknologi.
3. Velge et representativt utvalg: veiledning for strukturert og tilfeldig utvalg av sider, dersom det ikke er realistisk å teste hele nettstedet.
4. Evaluere utvalget: Avgjøre om WCAG 2.0 suksesskriterier oppfylles; tilgjengelighetsstøtte for nettstedets funksjoner; og dokumentere evalueringen.
5. Rapportere evalueringen: samle og rapportere funn; kunngjøre evalueringen; beregne overordnet poengsum.

Website Accessibility Evaluation Report Generator ble lansert av World Wide Web Consortium i mars 2015. Dette er et verktøy som skal hjelpe til med å følge stegene i Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM). Verktøyet brukes med andre ord ikke for å utføre tilgjengelighetstesting, men for å sikre riktig bruk av WCAG-EM. Med input fra tilgjengelighetseksperter genereres det en strukturert rapport.

WCAG-EM egner seg først og fremst for større nettsteder. Det er imidlertid også for slike nettsteder utfordringene er størst i forhold til å vurdere WCAG-kompatibilitet. Med mer kunnskap om WCAG-EM blir vurderingene standardiserte, og også indikatorer for web-tilgjengelighet vil kunne bli riktigere. Nå er det for tilfeldig hvordan tilgjengelighet på nettsteder faktisk vurderes, og dermed egentlig helt umulig å sammenlikne rapporter fra ulike leverandører og enkeltpersoner. Desverre preges også arbeidet med universell utforming av at det er mange som har for dårlig kompetanse, noe som nok gjelder både innkjøpere og utviklere.

MediaLT har benyttet en egenutviklet metode for WCAG-evaluering siden versjon 2.0 av standarden kom i 2008. Vår tilnærming er ganske lik WCAG-EM, men vi har lenge sett behovet for en internasjonal standard. Det vil gi oss som selskap bedre muligheter for å vise hvor god jobb vi gjør, og det ser vi på som en fordel også for alle som ønsker å bruke oss til å lage nye nettsider og web-baserte tjenester.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å få mer informasjon om WCAG-EM, og hvis du vil ha hjelp til en gjennomgang av tilgjengelighet/universell utforming på nettstedet ditt.

Nyhetsarkiv