Prisnominert studentoppgave om synshemmedes behov i forhold til digitale kart

Studentene Aksel Syversen og Robin Pettersen Nguyen ved Høgskolen i Østfold har undersøkt hvor god kartkvaliteten er i GPS-systemer og på bakgrunn av dette kommet med forslag til forbedringer.

Skrevet av: Magne Lunde - 05.07.2012

[Portrettbilder av Robin og Aksel]

Studentoppgaven er gjennomført i samarbeid med prosjektet Forbedret GPS for synshemmede. En av hovedoppgavene i dette prosjektet er å definere synshemmedes behov i forhold til kartkvaliteten i GPS-systemer, og dette har denne studentoppgaven gittt viktige svar på.

Prisnominert

Studentoppgaven er en bacheloroppgave i Informasjonssystemer og IT-ledelse ved Høgskolen i Østfold, og har tittelen: Geodata tilpasset GPS for synshemmede. Den er gjennomført av de to studentene Aksel Syversen og Robin Pettersen Nguyen, og er nominert til Høgskolen i Østfold sin pris Laurbærbladet. Vi gratulerer Robin og Aksel så mye med nominasjonen, og takker de to studentene så mye for det gode samarbeidet i GPS-prosjektet!

Forbedringspotensiale

De to studentene skriver blant annet: "Et problem med GPS-løsningene er at de er basert på et kartgrunnlag som er beregnet for bilnavigasjon. I denne oppgaven har vi sett på hva synshemmede har behov for med henhold til en GPS-løsning. For å undersøke hvilke behov synshemmede har, har det blitt gjennomført et kvalitativt studie som bestod av ti intervjuer med et utvalg informanter fra målgruppen. I undersøkelsen blir det tatt utgangspunkt i hvordan synshemmede orienterer seg og hvilke utfordringer de har i forbindelse med dette. Funnene fra studiet blir satt opp i mot funn i fra relevant arbeid og drøftet. Resultatene fra undersøkelsen peker mot at GPS-løsningene har et forbedringspotensiale når det gjelder kartkvalitet, funksjonalitet, tilgjengelighet og brukervennlighet. På bakgrunn av undersøkelsen er det laget en liste med anbefalinger, som bør tas til etterretning ved utvikling av GPS-løsninger for synshemmede."

 Oppgaven kan leses her.    

Nyhetsarkiv