Parkinson & PC: Testing av PC-utstyr

Forprosjektet PIKT (Parkinsons IKT-utfordringer) har som mål å undersøke hvilke behov PC-brukere med parkinson har, og hvordan disse kan løses. Nå har utprøvinger for å finne hensiktsmessig PC-utstyr for ulike typer PC-brukere med parkinson blitt gjennomført.

Skrevet av: - 17.09.2008

PC'en er et viktig verktøy både i arbeidslivet og privat, for kommunikasjon, informasjon og interaksjon. PC-brukere med parkinson møter mange utfordringer i forhold til å kunne fortsette å bruke PC effektivt. Disse utfordringene er nå tatt tak i, i forprosjektet PIKT - Parkinsons IKT-utfordringer.

Fra onsdag 27 til fredag 29 august ble derfor ulikt alternativt PC-utstyr testet av 8 PC-brukere med parkinson. Onsdagen ble brukt til forberedelser og kartlegging av ulike brukerbehov og utfordringer. Selve testutprøvingen strakte seg over to dager, torsdag hos Mikrodaisy på Hønefoss og fredag ved HiO, på den nye iLab'en (interaksjons-lab) til ingeniørutdanningen i Pilestredet.

Utstyret som ble testet spenner fra standard hyllevare som ulike ergonomiske datamus, via hjelpemiddelteknologi som forstørrelsesprogram, til utstyr på prototyp stadiet - HiOs egen iGlåv.

 IGlåv under testing - infrarødt lys på bordflate styrer musepekeren. Her er lys-kontrollen festet til testerens venstre pekefinger.IGlåv under testing - infrarødt lys på bordflate styrer musepekeren. Her er lys-kontrollen i høyre pekefinger i hanske på høyre hånd. Parkinsonmusen testes - skjelvefilter er koblet mellom datamus og PC.

Under til venstre er testing av musekontroll ved bruk av skjelvefilter ("Parkinsonmus") med ulike innstillinger. Under til høyre har den samme testeren benyttet iGlåv som hjelp til å følge en ellipseform.

Kombinasjon MS Cordless Wheel Mouse og Skjelvefilter, musekontroll rundt en ellipseIGlåv er benyttet til musekontroll på ellipse. Tykk tegnestrek er benyttet. Svært godt resultat.

IGlåv er benyttet til musekontroll på ellipse. Tynn tegnestrek er benyttet. Svært godt resultat.

Bakgrunnen for PIKT-forprosjektet er en felles innsats og samarbeid mellom ulike fagmiljøer, der målet vårt er å løfte kompetansen på (u)mulige tilpasninger for PC-brukere med Parkinson, og å få oversikt over særlige problemområder for målgruppen. På prosjektsidene finner du mer informasjon om testutprøvingen

Bearbeidelsen av resultatene fra testingen av utstyr er i gang. Det samme er tilfelle med behandlingen av dataene fra forprosjektets spørreundersøkelse, som ble avsluttet i juni. Resultatene vil sammenstilles og publiseres i perioden frem til jul.

Nyhetsarkiv