Parkinson & PC: Hva slags utstyr fungerer best?

Forprosjektet PIKT (Parkinsons IKT-utfordringer) har som mål å finne frem til hensiktsmessig PC-utstyr for målgruppen. I samarbeid med blant annet Norges Parkinsonforbund og Høyskolen i Oslo sender MediaLT nå ut en spørreundersøkelse om PC-bruk blant yrkesaktive med Parkinson.

Skrevet av: - 26.05.2008

PC-bruk er et høyt prioritert behov hos mennesker med parkinson, men samtidig har det blitt avdekket at nettopp bruk av PC kan være vanskelig.

Bakgrunnen for PIKT-forprosjektet er en felles innsats og samarbeid mellom ulike fagmiljøer, der målet vårt er å løfte kompetansen på (u)mulige tilpasninger for PC-brukere med Parkinson, og å få oversikt over særlige problemområder for målgruppen. Undersøkelsen vil være et viktig bidrag til dette.

Hva slags PC-utstyr hjelper brukergruppen? Hva slags hjelp og veiledning får de, og hvordan synes de eventuelle tilpasninger av PC-en fungerer i praksis?

Dette er bare noen av de områdene undersøkelsen dekker.

Spørreundersøkelsen sendes til alle medlemmer i Parkinsonforbundet i yrkesaktiv alder. Dette betyr at nærmere 800 yrkesaktive personer med Parkinson vil motta undersøkelsen. Kunnskap om passende tilpasninger og utstyr til PC er manglende for denne gruppen.

Vi oppfordrer alle mottakere av undersøkelsen til å svare på denne!

Undersøkelsen blir sendt ut på papirformat, men i tillegg har Høyskolen i Oslo, ingeniørutdannelsen, hjulpet til med å lage en elektronisk versjon som kan besvares på Internett. Hver respondent kan selv velge den ønskede måten å svare på.

I utarbeidelsen av spørreskjemaet har både forskningsmiljøer og fagmiljøer bidratt: Norges Parkinsonforbund, Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser, Høyskolen i Oslo, NAV - Hjelpemidler og Tilrettelegging og MediaLT.

Nyhetsarkiv