På kryss og tvers

I 2012 har vi jobbet med flere spennende prosjekter som alle hver for seg har potensiale til å forbedre synshemmedes mobilitet. På seminaret På kryss og tvers den 21. november har du muligheten til å lære mer om disse nye teknologiske mulighetene.

Skrevet av: Magne Lunde - 07.09.2012

Taktilt Atlas brukes av barnehender

MediaLT inviterer til seminaret På kryss og tvers den 21. november kl. 16.30 - 19.30 i møterom Husveg i Sporveisgata 10 (Norges blindeforbund). Seminaret er gratis og gjennomføres i samarbeid med Norges Blindeforbund, som er en viktig samarbeidspartner i alle de tre prosjektene som vil bli presentert på seminaret.

Kombinere teknologier

Mobilitet er en av synshemmedes største utfordringer. Med dette seminaret ønsker vi å sette fokus  på nye muligheter for å kompensere for denne utfordringen, og ikke minst på hvordan nye teknologier kan kobineres  for å forbedre mobiliteten. Noe tittelen på dette seminaret også forsøker å si noe om: Ved å se litt på kryss og tvers av teknologiene  kan det gi økte muligheter for å bevege seg på kryss og tvers i nærmiljøet og i resten av Norge og i verden forøvrig.

Første gang presentert

På seminaret vil resultatene fra tre spennende prosjekter for første gang bli presentert og løsningene demonstrert:

Ønsker du å delta, kan du melde deg på her. Hvis du har problemer med å bruke påmeldinsskjemaet, kan du i stedet enten ringe 21 53 80 10 eller sende en e-post til info@medialt.no. Vi tror mange vil ha utbytte av å få med seg seminaret: Synshemmede selv, ulike fagmiljøer og alle som på en eller annen måte er involvert eller interessert i dette fagområdet.

Program

Tid

Tema

Foredragsholder

16.30

Velkommen og kort om MediaLT

Magne Lunde

16.40

Nærmiljøet under fingrene: Om talende, taktile kart

Trond Ausland

17.30

Pause

 

17.45

Se ved hjelp av andres øyne: Om bruk av videotelefoni for synshemmede

Roar Nordby og Cathy Kalvenes

18.20

GPS i dag, i morgen og hva som må gjøres spesielt for synshemmede

Morten Tollefsen

18.50

Pause

 

19.00

Spørsmål og innspill

 

19.20

Oppsummering

Magne Lunde

19.30

Slutt

 

Nyhetsarkiv