Oppsummering fra seminaret På kryss og tvers

Deltakelsen på seminaret På kryss og tvers var aktiv og god. Nedenfor finner du presentasjonene og en kort oppsummering fra seminaret.

Skrevet av: Magne Lunde - 23.11.2012

Taktil plate med kart over et nærområde

Seminaret På kryss og tvers ble arrangert i Norges Blindeforbunds lokaler den 21. november. Vi takker Norges Blindeforbund for et godt samarbeid om gjennomføringen av seminaret.

Tre prosjekter 

På seminaret ble resultatene fra tre prosjekter presentert, og presentasjonene finner du her:

Nærmiljøet under fingrene: Om talende, taktile kart

Se ved hjelp av andres øyne: Om bruk av videotelefoni for synshemmede

Ønsker du å se nærmere på prosjektene, har du muligheten på prosjektenes nettsider:

Nærområdene under fingrene:

http://www.medialt.no/naeromraadene-under-fingrene-nufinger/1032.aspx

SE:

http://www.medialt.no/se-videotelefoni-for-synshemmede/1141.aspx

Forbedret GPS for synshemmede:

http://www.medialt.no/forbedret-gps-for-synshemmede/1149.aspx

Interessant lesning

Under lenken dokumenter på nettsidene til prosjektene SE og Forbedret GPS for synshemmede vil du finne rapporter som er publisert i prosjektene. Her vil det også bli lagt ut flere rapporter mot slutten av året. dette er interessant lesning for deg som vil fordype deg mer i prosjektene. 

Taktilt, talende verdensatlas

På seminaret kom det fram flere spørsmål om vårt taktile, talende verdensatlas. Både verdensatlaset og den taktile platen er godkjent som hjelpemiddel. På våre nettsider kan du lese om atlaset og den taktile platen og finne hjelpemiddelnumrene:

Taktil plate:

http://www.medialt.no/product/diverse-hjelpemidler/taktil-plate-ttt/11/11001.aspx

Verdensatlaset

http://www.medialt.no/product/diverse-hjelpemidler/taktilt-verdensatlas/11/11002.aspx

Vi gjør oppmerksom på at både voksne og barn/unge har fått innvilget atlaset. Så her er det bare å søke. Ta kontakt, hvis det er noe du lurer på.

Tips om nettsider

På seminaret tok vi også opp området web og universell utforming. Finner du nettsider som er vanskelig å bruke, så ta kontakt med de ansvarlige for nettsiden og tips dem om at vi i MediaLT kan bistå dem med å forbedre nettsidene. Alternativt kan du gi oss beskjed om hvilke nettsider det gjelder, så tar vi kontakt med de ansvarlige. På dette området er det veldig mange uløste oppgaver, slik at her trengs alle gode krefter.

Jobbet mye med opplæring

Opplæring ble et viktig tema på seminaret, og det med rette! Mange ga uttrykk for at det er nødvendig å gjøre noe med den utilstrekkelig opplæringen synshemmede får. MediaLT har jobbet mye med å utvikle gode opplæringsopplegg og opplæringsmateriell. Ta derfor kontakt med oss, hvis du har behov for opplæring.

Nyhetsarkiv