Ønsker å bli best på universell utforming

eHelse-leverandøren Checkware ønsker å bli den beste i sin sektor på universell utforming, og innleder et samarbeid med MediaLT for å få til dette.

Skrevet av: Magne Lunde - 08.04.2013

Magne Lunde og Stig Husby fra Checkware

Checkware leverer nettbaserte kartleggingsløsninger som automatiserer innsamling,
scoring og lagring av testresultater. Helseinformasjon til klinisk bruk, forskning og måling av behandlingseffekt samles samtidig i èn standard programvareløsning. Målet er at pasienter verden over skal få raskere og bedre hjelp.

Checkware AS har levert eHelse løsninger til klinikker og forskningsprosjekter som bruker psykometriske tester siden 2007. CheckWare benyttes blant andre av Helse Bergen, St.Olavs Hospital, Modum Bad og Rehabiliteringssenteret AIR .

Allerede gitt resultater

MediaLT har startet arbeidet med å vurdere Checkware sine nettbaserte kartleggingsløsninger for helsesektoren. Arbeidet har allerede gitt resultater, og tilbakemeldingene fra MediaLT er at Checkware har forstått mye av hva universell utforming dreier seg om. Det ligger derfor godt til rette for at Checkware skal nå ambisjonen om å bli best på universell utforming.

Godt fornøyd

Leder av produkter og tjenester i Checkware Stig Husby er meget godt fornøyd med det arbeidet MediaLT til nå har gjort. - For oss er det viktig å samarbeide med et miljø som har god kompetanse på dette området. Det tilfører oss verdifull kompetanse og sikrer at våre løsninger blir så universelt utformet som mulig, kommenterer Husby.

Et skritt lenger

Vi i MediaLT synes det er gledelig og stimulerende å samarbeide med et miljø som virkelig ønsker å ta universell utforming på alvor. Et firma som ikke bare er opptatt av å oppfylle minstekravene, men som virkelig ser hvilken verdiøkning universell utforming kan representere for deres løsninger. Vi ser derfor fram til et kreativt og inovativt samarbeid som kan bidra til å ta universell utforming av nettbaserte løsninger enda et skritt lenger.

Nyhetsarkiv