Nyttig skolebesøk

MediaLT tar imot besøk av grupper med funksjonshemmede elever. Under et besøk fra elever ved Hartvig Nissens skole fikk vi på ny erfare hvor nyttige slike besøk er for begge parter.

Skrevet av: Magne Lunde - 07.12.2007

[Bilde: Gruppen fra  Hartvig Nissens skole som var på besøk]Skolebesøk er lærerike for både funksjonshemmede skoleelever og oss i MediaLT. Gruppen av synshemmede elever ved Hartvig Nissens skole delte med oss sine erfaringer når det gjelder dataopplæring av synshemmede og med datatekniske hjelpemidler. Disse erfaringene vil vi bruke aktivt i vårt arbeid med dataopplæring av funksjonshemmede og vårt arbeid med å sette sammen gode utstyrspakker som skreddersys til den enkeltes behov. Videre er disse erfaringene også nyttige for oss i forbindelse med tilrettelegging av gode studieplasser og arbeidsplasser for funksjonshemmede.

Foregangseksempel

Vi er også glad for at gruppen med synshemmede elever ved Hartvig Nissens skole i Oslo ga uttrykk for at de hadde hatt stort utbytte av besøket. Vi ønsker å være et foregangseksempel og fungere som en rollemodell, når det gjelder å være en bedrift med mange funksjonshemmede ansatt.

Elevene synes det var spennende å høre om vår omfattende forsknings- og utviklingsaktivitet, og slike besøk gir også oss viktige innspill i vårt videre arbeid med å utvikle nye produkter og tjenester for funksjonshemmede. Spesielt fikk elevene se på to av våre utviklingsprosjekter: Vårt taktilt, talende verdensatlas og Norges første synstolkede film, Tatt av kvinnen.

Lære av hverandre

Hvis det er andre grupper av funksjonshemmede som ønsker å komme på besøk til oss, er det bare å ta kontakt. Vi har mye å lære av hverandre!

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter