Nytt kurs universell utforming og hjelpemiddelteknologi

Kurset universell utforming og hjelpemiddelteknologi har blitt veldig godt mottatt, og vi har derfor satt opp et nytt kurs denne høsten.

Skrevet av: Magne Lunde - 22.08.2011

Det første kurset i "Universell teknologi" ble arrangert våren 2009. Etter dette har vi fulgt opp med fire nye kurs, og tilbakemeldingene på kursene har vært svært gode.

Diskrimineringsloven

Den 1. januar 2009 trådte diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven i kraft, og det er nå et stort behov for kompetanse i alle ledd som blir berørt av loven. Antidiskrimineringsloven er sannsynligvis en viktig forklaring til interessen for kurset universell utforming og hjelpemiddelteknologi. MediaLT har merket økende interesse for universell utforming og teknologi i mange år. Spesielt innen web og tilgjengelighet er det økende bevissthet for at design for alle er både viktig og riktig!

Praktisk forståelse

Det legges stor vekt på at kursdeltakerne skal få praktisk forståelse av hva det vil si å være funksjonshemmet og bruke IKT. Vi mener denne forståelsen er helt nødvendig, dersom universell utforming skal få gjennomslag på dette fagfeltet. derfor består også kurset av en to dagers samling, der det vil bli gitt en praktisk innføring i hvordan funksjonshemmede bruker IKT.

Nyttig for mange

Vi tror kurset er nyttig for veldig mange og ser at det har en bred målgruppe: alle som i en eller annen sammenheng har ansvar for å ivareta universell utforming på IKT-området, f.eks:

 • Offentlig ansatte med ansvar for innkjøp
 • Nettansvarlige i offentlige og private virksomheter
 • Webdesignere og webutviklere
 • Ansatte i brukerorganisasjoner
 • Politikere med IKT og/eller universell utforming som ansvarsområde
 • Medlemmer i kommunale råd for funksjonshemmede
 • Ansatte i offentlige og private kompetansesentre for funksjonshemmede
 • Ansatte i NAV
 • Forsknings- og utviklingsmiljøer som arbeider på feltet IKT og funksjonshemmede
 • Ansatte innen høyere utdanning på IKT-området

Kvalitetsikret

Fagplanen og testen er kvalitetsikret av Norsk test/Datakortet, som står ansvarlig for sertifiseringssystemet. Kurset vil bli avsluttet med en test, og de som består testen får et kursbevis. Kursplanen nedenfor legger opp til en systematisk gjennomgang av fagplanen.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 20. september og kursoppstart er 29. september 2011. Påmelding gjøres ved hjelp av et påmeldingskjema, eller alternativt på telefon:  21 53 80 10.

Kursavgiften er 11.000,- kroner.

Det kreves ingen forkunnskaper eller studiepoeng for å delta på kurset.

Kursprogram

Online undervisning

DatoTema
29.09.2011 09.00 -11.00
 • Praktisk kursinformasjon
 • Gjennomgang av kursopplegget
13.10.2011 09.00 - 11.00
 • Universell utforming
 • Nytteverdien av tilgjengelige løsninger
20.10.2011 09.00 - 11.00
 • Strukturerte dokumenter
 • Web og andre internettjenester
27.10.2011 09.00 - 11.00
 • Politikk og handlingsplaner
 • Lovverk
03.11.2011 09.00 - 11.00
 • Retningslinjer og standarder for tilgjengelighet
 • Prosess og brukermedvirkning i utviklingsprosjekter

To dagers samling

16.11.2011

TidTema
09.00 Åpning og kursinformasjon
09.15 Hjelpemidler for bevegelseshemmede
10.00 Pause
10.10 Hjelpemidler for bevegelseshemmede fortsetter
11.00 Pause
11.10 Hjelpemidler for synshemmede med hovedvekt på web
12.00 Lunsj
12.45 Hjelpemidler for synshemmede med hovedvekt på web fortsetter
13.35 Pause
13.45 Hjelpemidler for alternativ og supplerende kommunikasjon
14.35 Pause
14.45 Tynne klienter, operativsystemer og brukerprogrammer
15.30 Oppsummering
15.45 Slutt dag 1

17.11.2011

TidTema
09.00 Hjelpemidler for mennesker med lese- og skrivevansker
09.50 Pause
10.00 Hjelpemidler for mennesker med lese- og skrivevansker fortsetter
10.50 Pause
11.00 Mobilt utstyr
12.00 Lunsj
12.45 Fri programvare og andre relevante IKT-områder
13.35 Pause
13.45 WAI-standarder (ATAG, WCAG og ARIA)
14.35 Pause
14.45 Dataspill og underholdning
15.30 Oppsummering
15.45 Slutt dag 2

Prosjektoppgave

I samarbeid med kursinstruktørene velger kursdeltakerne ut en selvvalgt oppgave. Prosjektoppgaven bør ha en så praktisk rettet tilnærming som mulig. Tema for prosjektoppgaven må leveres kursinstruktørene senest 23.11.2011. Dersom det må jobbes mer med temaet, vil kursinstruktørene kontakte de aktuelle kursdeltakerne. Senest innen den 25.11.2011 må prosjektoppgaven være godkjent, og kursdeltakerne får da 14 dager på å gjøre ferdig oppgaven.

Nyhetsarkiv