Nytt bokprosjekt: bok om universelt utformede dokumenter

I 2013 kom boka Web og universell utforming ut på Universitetsforlaget. Vi følger nå opp med et nytt bokprosjekt: Universelt utformede dokumenter.

Skrevet av: Magne Lunde - 14.07.2014

Boka Web og universell utforming

Boka web og universell utforming har blitt godt mottatt. Den har på ny understreket behovet for økt kompetanse om universell utforming. En spredning av kompetanse vi i MediaLT ønsker å bidra til. Derfor har vi nå tatt initiativet til et nytt bok prosjekt: Universelt utformede dokumenter. Prosjektet støttes av Deltasenterets forskningsprogramm UNIKT og av Blindemissionen IL.

Lettlest bok

Mange hindres i å lese dokumenter. Vi får ofte spørsmål om hvordan dokumenter bør lages for å gi god lesbarhet. Derfor ønsker vi å skrive en lettlest bok som forklarer og konkretiserer utfordringene, og som på en enkel og lettforståelig måte gir en oppskrift på hvordan dokumenter bør utformes. Boka vil ta for seg de mest anvendte dokumenttypene som PDF, tekstbehandlingsdokumenter, regneark, presentasjoner og så videre.

Stor målgruppe

Samarbeid er allerede innledet med Universitetsforlaget om å utgi boka. Målsetningen er å få til en utgivelse i første halvår av 2015. Vi tror målgruppen for denne boka er stor: Alle som jobber med dokumentbehandling i sitt daglig virke, og det gjør de fleste av oss. Boka vil dessuten kunne inngå som kursmateriell i alle kurs som har med kontorprogrammer å gjøre.

Ta kontakt

Ta kontakt, hvis du har erfaringer med hva som gjør dokumenter gode eller dårlige å lese. Vi hører gjerne om gode eksempler eller brukerhistorier.

Du kan følge med på prosjektet på prosjektets nettsider.

Nyhetsarkiv