Nyhetsbrev fra ressursnettverket Universell IKT

Det skjer mye innen universell utforming og IKT. I Norge ønsker vi å være ledende innen dette fagfeltet, og nå vil ressursnettverket "Universell IKT" tilby alle interesserte et nyhetsbrev.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 17.10.2007

Nyhetsbrevet vil hovedsaklig bestå av stoff fra nettverkets deltakere. Vi vil imidlertid også forsøke å ta med andre relevante nyheter, og alle inviteres til å sende inn saker. Nyhetsbrevet vil bestå av små ingresser med pekere til hele artikkelen/mer informasjon.

Nyhetsarkiv