Nyheter i Dolphin Publisher 2.10

Dolphins proffesjonelle verktøy for produksjon av DAISY-bøker har kommet i ny utgave. Kunder med service-avtale har fått CDer i posten, men noen nyheter kan være aktuelle for andre interesserte også (f.eks. at programvaren nå finnes i en demo-versjon).

Skrevet av: Morten Tollefsen - 18.04.2007

Dolphin Easy Publisher (produktomtale på daisyklubben.no)

Nyheter

  • Donglen som tidligere ble brukt for kopibeskyttelse er borte, og det benyttes nå software-nøkler. Programmet kan installeres og brukes som en 30 dagers demo uten lisens.
  • Dolphin Publisher 2.10 støtter den nyeste standarden (Z39.86-2005) type 1 og 2 DTBs.
  • Dersom Microsoft Word 2002 eller seinere er installert på maskinen kan word- og RTF-filer importeres i DAISY-prosjektet.
  • En editor for å lage unntak og et uttaleleksikon er nå tilgjengelig, noe som er en stor fordel dersom syntetisk tale skal brukes for å produsere en bok.
  • Det er nå mer fleksibilitet i generering av filnavn, f.eks. spesialtegn som nå kan oversettes til gyldige tegn. Dette er f.eks. hensiktsmessig i forhold til avspilling på MP3-spillere.
  • Når innleseren leser siste frase i et kapittel og trykker "Synch text" fortsetter Publisher direkte til neste kapittel. Dette reduserer behovet for navigering og unødvendige stopp.
  • For å øke fleksibiliteten når det jobbes med lydfiler kan nå filene enkelt flyttes opp og ned i listen.
  • Publisher leveres nå med EasyReader versjon 2.30

Nyhetsarkiv