Nye synstolkere klare for oppdrag

MediaLT har laget Norges første sertifiserende kurs i synstolking. Fem synstolkere har nå bestått kurset, og er klare for oppdrag.

Skrevet av: Magne Lunde - 20.11.2013

MediaLTs 4 nye synstolkere

Synstolking er kunst på lik linje med alt annet innen filmproduksjon. Av denne grunn har vi i MediaLT vært opptatt av å sikre faglig kvalitet på arbeidet. Vi er glade for nå å ha fått på plass et sertifiserende kurs i synstolking. Både utviklingen og gjennomføringen av kurset er en del av prosjektet FREmtidens Synstolking (FRES-prosjektet).

Svenneprøve

Det sertifiserende kurset er delt i to. Første uken gis det en teoretisk innføring i synstolking. De to siste ukene består av praktisk arbeid med et konkret prosjekt. Selve eksamen kan betegnes som en svenneprøve, der arbeidet vurderes ut fra på forhånd oppsatte kriterier.

God kvalitet

Det første kurset ble gjennomført i  høst og hadde fem deltakere. Svenneprøven for hver av de fem var en norsk spillefilm. Under kyndig veiledning og oppfølging av kursleder Trond Ausland leverte alle frem svenneprøver av god kvalitet, og alle fem besto derfor med god margin. Vi gratulerer alle fem med et godt resultat!

Cathrin Gram, en av våre 5 synstolkere (ikke med på hovedbildet)

Kun småpenger

Det som nå blir viktig er å sikre gode og varierte arbeidsoppgaver for synstolkerne. Det blir utfordrende, fordi fagfeltet fortsatt mangler den anerkjennelsen det fortjener. Synstolking har fått et visst fotfeste innen norsk film, men norske myndigheter har ennå ikke vært villige til å følge opp med de tiltakene som skal til for å sikre at all ny norsk film synstolkes. Derfor avspises synshemmede med noen få synstolkede norske filmer i året. Vi håper nå at den nye norske regjeringen viser tilstrekkelig politisk vilje og handlekraft til å gi synshemmede et likeverdig kulturtilbud på dette området.

Det gjelder også for synstolking på kino og i norske teatre. Vi har fått på plass en god løsning for distribusjon av synstolking i kinosaler og på teatre, og alt ligger nå derfor til rette for å gi synshemmede gode kulturtilbud. Videre jobber vi også for at synstolking skal få innpass på norsk TV, og for at videoer på nettet skal synstolkes. Arbeidsoppgavene er derfor i utgangspunktet mange for våre nye synstolkere, men det krever som sagt at norske myndigheter i samarbeid med kultur-Norge hjelper oss med å få fagfeltet opp å gå. Økonomisk sett handler det kun om småpenger i forhold til resten av ressursbruken innen norsk kultur!

Nyhetsarkiv