Nye nettsider

Nettsider skal være tilgjengelige! Det er imidlertid også viktig å sørge for at funksjonshemmede kan publisere informasjon ved hjelp av tilgjengelige publiseringsløsninger. Dette har vi forsøkt å kombinere på medialt.no.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 05.08.2008

IT-funk støtter prosjektet Tilgjengelig Web-publisering. I dette prosjektet skal det utvikles en publiseringsløsning som blant annet fungerer for blinde og svaksynte. Vår hypotese er at dette vil bli et system som fungerer for mange flere, kanskje for alle som skal publisere på nettet.

Første versjon er ute!

Sidene du nå leser er laget med vårt nye publiseringssystem. Gamle data er flyttet over, og det finnes nok feil på sidene våre. Hvis du:

  • Finner feil
  • Oppdager problemer med tilgjengelighet
  • Har forslag til forbedringer
  • ...

Hører vi selvsagt gjerne fra deg!

Våre erfaringer skal dokumenteres

Når testingen er ferdig vil vi dokumentere hvordan systemet er laget.

De som ønsker det vil også kunne få tilgang til asp.net kode mm.

Nyhetsarkiv