Nye løsninger for distribusjon av synstolking

MediaLT arbeider for at synstolking skal få gjennomslag på nye arenaer. I et nytt prosjekt har vi derfor tatt mål av oss å ta fram nye løsninger for distribusjon av synstolking på kino, teatre og lignende.

Skrevet av: Magne Lunde - 31.05.2013

iPhone med tilkoblede hodetelefoner

Prosjektet Synstolk nETT (SETT-prosjektet) støttes av Deltasenteret, og vil pågå fram til 31. desember 2013. Hovedmålet i prosjektet er å ta fram en brukervennlig og rimelig løsning for distribusjon av synstolking.

Gjennomslag på nye arenaer

Prosjektet  vil bli gjennomført i nært samarbeid med prosjektet FREmtidens Synstolking (FRES-prosjektet), der målsetningen er å legge grunnlaget for at synstolking for gjennomslag på nye arenaer som kino, TV og internett, og at tilbudet av norsk film økes. For å få gjennomslag på nye arenaer, er   det et behov for å finne fram til hensiktsmessig og gode løsninger for distribusjon av synstolking i for eksempel kinosaler og teatre. SETT-prosjektet vil derfor på en god måte understøtte arbeidet i FRES-prosjektet.

Ikke tilfredsstillende i England

I FRES-prosjektet gjennnomførte vi i april 2013 en studietur til England. Her testet vi blant annet utstyret som brukes for distribusjon av synstolking . Vi synes ikke dette utstyret tilfredsstilte de kravene som bør stilles til et slikt utstyr. I artikkelen fra studieturen kan du lese om bruk av utstyret og hvordan situasjonen generelt sett er i England.

Smarttelefoner

Vi ønsker å se på løsninger som bygger på bruk av smarttelefoner. Telefonen har nær sagt alle med seg uansett,  og det vil dermed ikke være behov for "en ekstra dings!. Videre gjør dette at synshemmede kan ha med seg de øretelefonene de selv foretrekker å bruke. Dessuten slipper kinoene og teaterne dermed å påse at øretelefonene er klare til bruk når synshemmede kommer. Dette har vært et problem i andre land, der det til nå er brukt et system som baserer seg på utlån av øretelefoner. Bruk av smarttelefoner gjør også at det ligger til rette for å finne fram til rimelige løsninger.

I første fase av prosjektet vil vi kartlegge hvilke løsninger som finnes, og ta utgangspunkt i de løsningene vi vurderer som mest egnet. Disse løsningene vil vi bruke til å sette sammen og videreutvikle en første versjon, som igjen vil bli brukertestet og til slutt ferdigstilt.

Nyhetsarkiv