Nyansatte UU-konsulenter

Vi har styrket staben vår med to nye ansatte, for blant annet å imøtekomme det økte behovet for testing og rådgivning når det gjelder universell utforming av teknologi.

Skrevet av: Magne Lunde - 31.01.2022

Logo: MediaLT

Rolf Arne Mellem

Rolf Arne har bakgrunn som elektronikk- og dataingeniør, og har jobbet i over 30 år med elektroniske og datatekniske hjelpemidler for synshemmede, så som service, installasjon, opplæring, tilpasning og testing, og han er Jaws Certified. Rolf Arne er også medlem av Offentlig utvalg for punktskrift, oppnevnt av Kulturdepartementet, og har virket der siden 2012.

Suzanne Sannes

Suzanne har en mastergrad i Informatikk: design, bruk, interaksjon fra Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave handlet om bruken av øyestyrt teknologi med fokus rettet mot en person med ALS (Amyotrofisk lateral sklerose). Suzanne er spesielt opptatt av interaksjonsdesign (UX-design).

Testing, rådgivning og forskning

MediaLT tilbyr blant annet testing og rådgivning knyttet til universell utforming av nettsider og apper, og Rolf Arne og Suzanne styrker denne delen av virksomheten vår. Dessuten vil begge delta aktivt i vår omfattende forsknings- og utviklingsaktivitet.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter