Ny versjon av programvaren for elektroniske pekebøker

MediaLTs elektroniske pekebøker kan brukes av mennesker med helt ulike forutsetninger og behov. Nå er programvaren forbedret og i tillegg er det laget en helt ny bok!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 01.02.2008

Nå samler vi 5 bøker på en CD! Programvaren ligger naturligvis også på samme CD.

Hva er elektroniske pekebøker?

[Skjermbilde: viser boka "musikk"]Kort sagt er dette bøker med bilder, tekst og lyd. Til bildene er det lagt inn beskrivelser for at synshemmede skal kunne snakke med barn om bilder og for at synshemmede barn også skal få noe ut av bildene.

Bøkene er helt forskjellige. MediaLT har nå laget 5 bøker (det finnes også andre bøker til programmet):

Min erfaring er at voksne kan bruke bøkene med barn helt ned i et-års-alderen. Flere av bøkene kan være aktuelle for barn helt til de er ca. 10 år gamle. Høres kanskje merkelig ut? Grunnen er at et-åringen ser på bildene, trykker på tastaturet og aktiveres av mor eller far. En ti år gammel gutt eller jente vil lese fakta-delen f.eks. i Tut og kjør, og pekebøkene er selvsagt glimrende hvis tiåringen har småsøsken!

Litt om bakgrunnen til de elektroniske pekebøkene

[Skjermbilde: viser programmet med alternativt oppsett, her med stort tekstfelt og tilpasset knapperad]For snart ti år siden støttet Helse og rehabilitering et prosjekt som hadde som mål å utvikle ”elektroniske pekebøker”. Den gangen hadde jeg ingen anelse om at så mange mennesker, voksne og barn, skulle få så stor glede av bøkene. Jeg ønsket å lage et PC-basert bokalternativ, der jeg kunne snakke med min et år gamle datter, Martine, om bilder. Jeg er blind, og barna mine ser normalt.

Opprinnelig var målgruppen for de elektroniske pekebøkene synshemmede voksne med seende barn. Det har imidlertid vist seg at disse bøkene har en langt bredere målgruppe: synshemmede barn, bevegelseshemmede barn, mennesker med utviklingshemming osv.

Arbeidet med de elektroniske pekebøkene ble på mange måter starten på et nytt liv for meg. Pekebok-prosjektene var nemlig svært viktige i forbindelse med etableringen av MediaLT. I MediaLT har vi fått jobbe med svært mye spennende, men de elektroniske pekebøkene vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt!

Det har skjedd mye, både innen maskin- og programvare siden pekebok-programmet og de elektroniske pekebøkene ble laget. Skulle pekebøkene fortsatt kunne distribueres var en forholdsvis omfattende utvikling/omprogrammering helt nødvendig. I løpet av de årene jeg og resten av MediaLT har jobbet med IT for funksjonshemmede, har vi opparbeidet bred kunnskap om universell utforming. Vi ønsket derfor ikke bare å oppdatere Pekebok-programmet, men også å gi enda flere mennesker mulighet til å bruke de flotte pekebøkene. ambisjonen var blant annet å legge til funksjonalitet som gjør det enda enklere for synshemmede barn å styre programmet, og sørge for at mennesker med sammensatte funksjonshemninger kan bruke programmet.

Ny programvare

[Skjermbilde: viser programmet med alternativt oppsett, her for bruk med touchskjermer]Pekebok-programmet har fått et spennende brukergrensesnitt, der målet har vært å gi mennesker med ulike forutsetninger og behov best mulig kontroll over interaksjonen. Dette gjør at det er laget ulike løsninger for ulikt antall brytere, at scanning er implementert (hopp automatisk fra verktøyknapp til verktøyknapp), valgfri opplesing av knapper med mer. Programvaren kan oppdateres helt automatisk fra nettet. Videre kan det lages snarveier for starting av bøker, automatisk start fra CD osv. Mange tekniske forbedringer, men for sluttbruker er programvaren fremdeles enkel å bruke.

Alle funksjoner (spill av lyder, gå til starten av boka, neste bilde osv.) kan utføres vha. hurtigtaster.

Skanning betyr at fokus hopper automatisk fra knapp til knapp. Når fokus er på riktig knapp kan en bryter aktiveres. Knappene i boka kan leses opp, og en blind som kun kan benytte en bryter kan derfor nå bruke pekebøkene. Alternative grensesnitt finnes for 2 og 5 brytere.

Pekeskjerm: For de som bruker pekeskjerm er det lagt inn store knapper som er enklere å treffe med fingeren.

Verktøylinjen kan tilpasses brukeren av programmet. Alle knapper kan vises eller skjules, og for noen kan eksempelvis knappene Neste, Spill av lyd og les bildetekst være et fornuftig oppsett. Andre vil ha alle programfunksjoner på verktøylinja inkl. åpne ny bok, Hjelp osv.

Ny bok om musikk

Det er laget en ny bok om musikk-instrumenter. Til hvert bilde er det lagt inn lyder av instrumentet og et lite musikk-stykke. Alle bildene beskrives, og det er en faktadel til hvert bilde.

Nyhetsarkiv