Ny tjeneste for å hjelpe synshemmede med teknologi

MediaLT utvikler nå en ny tjeneste der synshemmede kan få hjelp med apper, mobil, nettbrett og hjelpeteknologi.

Skrevet av: Magne Lunde - 07.01.2020

iPhone med ulike applikasjoner på hjemskjermen.

Den nye tjenesten utvikles som en del av SmartHjelp-prosjektet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges Blindeforbund og med støtte fra stiftelsen DAM.

Behovet er godt dokumentert

Synshemmedes behov for hjelp og opplæring i bruk av teknologi har vært dokumentert i en rekke undersøkelser. Vi skal teste ut om SmartHjelp-tjenesten kan dekke noe av dette behovet. Synshemmede vil få muligheten til å ta kontakt på telefon og epost, og å chatte fra SmartJa.no, for å få hjelp.

Mye nyttig hjelp på SmartJa.no

SmartHjelp-tjenesten springer ut av SmartJa.no. Vi har brukt flere år på å bygge opp nettstedet SmartJa.no, der både personer med nedsatt funksjonsevne og andre kan finne mye nyttig hjelp om bruk av teknologi. Nettstedet vil bli fortløpende utviklet og oppdatert i hele prosjektperioden.

Send oss innspill

Planen er å lansere SmartHjelp-tjenesten på forsommeren i år. Inntil da vil vi gjerne ha innspill fra deg for å utvikle en best mulig tjeneste: Hva er vanskelig, hva slags læremateriell trengs og i hvilken form, når er det mest behov for hjelp osv? Innspill kan sendes på e-post smartja@smartja.no eller gis på telefon 21 53 80 10. Vi inviterer også til en erfaringsutveksling i våre lokaler den 29. januar.

Nyhetsarkiv