Ny programvareoppdatering til Milestone

Programvare versjon 4.47 til Milestone 312 og 212 er nå tilgjengelig.

Skrevet av: Magne Lunde - 26.01.2012

[Bilde: Milestone 212]

Denne oppdateringen inneholder mange nye funksjoner med hensyn til nye audio- og lydbok-formater. Forbedringer er gjort i mange av Milestones applikasjoner. Her er noen av dem:
Opplesning av Microsoft Word DOC-filer, avspilling av video, avspilling av musikkfiler fra ditt iTunes bibliotek, mulighet for tilkobling av ekstern CD-stasjon for å hente data fra musikk- og Daisy-CDer, nye formater som EPUB og Daisy 3.0 som kan brukes i applikasjonen Bøker, valgbar lengde ved navigasjon i tid, valgbart signal ved applikasjonen Vekking og mye mer.

Noter til versjon 4.47 for Milestone 312:

Punktene nedenfor beskriver de viktigste nyhetene i firmware-versjon 4.47 for Milestone 312. For Milestone 212, følger en egen liste lenger nede.

1) Generelt.

Mulighet for å koble til en ekstern CD-stasjon fra Milestone:
Koble din Milestone til CD-stasjonen med en USB-kabel og kopier innholdet på CDen over til et SD-kort uten å bruke en PC. Du kan både kopiere Daisy-bøker og musikk-CDer, musikk-CDene blir konvertert til MP3- eller WAV-filer.

Audible-mappen vises ikke:Mappen “Audible- på det interne minnet blir ikke lenger lest opp når du navigerer i filstrukturen på din Milestone. Mappen er fast og kan ikke slettes, den inneholder nødvendig informasjon dersom du vil høre bøker fra Audible. Fra og med denne firmware-versjonen, vil ikke spilleren lese opp mappen "Audible". Kobler du spilleren til en PC, vil du likevel få tilgang til mappen. Dersom du absolutt vil slette mappen, må du endre verdien på feltet "Enable feature audible" i CONFIG.SYS-filen på det interne minnet og deretter slette mappen.

NB! Dersom du har lagret data i mappen “Audible-, må du passe på å kopiere innholdet til en annen mappe du har tilgang til direkte med Milestone.

Du kan endre intervallet for Automatisk AV-funkskjon:
Milestone slår seg av dersom den ikke er brukt på ca 10 minutter. Heretter kan du selv velge hvor lenge Milestone skal fortsette å stå På dersom den ikke brukes. Du endrer verdien på feltet “timer_power_off_in_mins- i CONFIG.SYS-filen, verdien her kan være fra 5 til 60 (altså minutter).

Sikkerheten ved oppdatering er forbedret: Etter at den nye firmwaren er installert, blir sikkerheten ved alle slags oppdateringer kraftig forbedret. I verste tilfelle vil Milestone automatisk skifte til en alternativ firmware dersom firmware-en skulle bli ødelagt.

2) Audio Applikasjonen

Opplesning av Microsoft Word DOC-filer:
Få opplest Microsoft Word DOC-filer med Milestone-s Audio-applikasjon. Kopier en DOC-fil til din Milestone og åpne den i Audio-applikasjonen. Når du trykker på "Start/ Stopp-tasten", oppretter Milestone automatisk en TXT-utgave av filen, dette blir varslet med en serie tikke-lyder. DOC-filen blir skjult så fort TXT-filen er klar. DOC-filen blir likevel tatt vare på, og kan ses hvis du kobler til en PC. Dersom du sletter TXT-filen, vil du få tilgang til DOC-filen igjen.

Avspilling av musikk fra iTunes med Milestone:
Fra og med denne versjonen kan du spille av musikk-filer i formatet M4A fra iTunes biblioteket med din Milestone. Dermed kan du altså spille av musikk du har lastet ned på internett.

Spille av Video-filer med din Milestone:
Milestone kan spille av audio-strømmen i videofiler i formatene MP4 and M4V. Legg merke til av avspilling av slike filer krever litt tid før avspillingen starter, dette blir varslet med en serie tikke-lyder.

Sette bokmerker i Audio-applikasjoen:
Dersom du vil sette merker i viktige audio- eller tekst-filer, har du nå tilgjengelig 12 såkalte audio-merker i Audio-applikasjonen slik at du enkelt kan finne tilbake til viktige posisjoner i for eksempel et tekst-dokument eller et opptak. Slike audio-merker fungerer på same måte som bokmerker i Bøker-applikasjonen: Trykk og hold inne "Opptaks"-tasten i 2 sekunder mens en fil blir spilt av. I innstillinger" for menyen for Audio-applikasjonen vil du nå kunne finne tilbake til disse merkene i feltet "Audio-merker". Bla i merkene med enten Pil-Høyre- eller Pil-Venstre-tasten og trykk på Start/Stopp-tasten for å starte avspillingen. Du sletter et audio-merke med taste-kombinasjonen "Modus" og "Start/ Stopp", også dette i "innstillinger" på Menyen.Medgått og gjenstående tid blir lest opp for aktuell fil:På informasjonslisten på Menyen vil du nå få lest opp medgått og gjenstående tid for den aktuelle filen som spilles av

Slette en mappe:
Du kan nå direkte fra din Milestone slette mapper som du ikke har bruk for lenger. Naviger til mappen du ønsker å slette. Trykk og fortsett å holde nede "Modus"-tasten. Trykk på "Start/Stopp"-tasten. Du vil nå høre et repeterende signal. Trykk nå igjen på "Start/Stopp"-tasten for å bekrefte sletting, dette må gjøres innen ca. 5 sekunder. Du vil nå høre "slettelyden" i høyttaleren. Slipp til slutt "Modus"-tasten. NB! Før mappen er slettet kan du når som helst slippe opp "Modus"-tasten for å avbryte slettingen.Tvungen automatisk avspilling av neste fil:For opptak gjelder at avspilling avsluttes når du er kommet til slutten. For alle andre filer fortsetter avspillingen automatisk med neste fil, men en fil med navn CONTINUE.NO vil føre til at avspillingen avsluttes ved på slutten av filen som spilles av. Nå kan du også bruke en fil med navn CONTINUE.YES, denne vil da føre til at avspillingen av filer i en mappe vil fortsette uansett om filene inneholder opptak eller er musikkfiler.

Dersom du tar opp musikk fra linjeinngangen, vil du gjerne spille av de enkelte filene i rekkefølge, legg da en fil ved navn CONTINUE.YES i den mappen du bruker for disse opptakene.

NB! Pass på at filnavnene for CONTINUE.NO og CONTINUE.YES er eksakte, de kan ikke ha andre navn og heller ikke ha andre "etternavn", for eksempel TXT. Innholdet i disse filene er uten betydning, det kan gjerne være ett enkelt tegn eller mellomrom.

3) Bøker Applikasjonen.

Full kompatibilitet med DAISY 2.02 tekst og audio, DAISY 3 tekst og audio:
Milestone spiller nå produksjoner laget i alle DAISY 2 og DAISY 3 standarder. For eksempel, kan du spille av bøker fra BookShare og mange andre biblioteker.

På Milestone må du ikke vente til en bok er lastet inn eller initialisert før opplesningen starter slik tilfellet er på mange andre spillere. Opplesningen starter direkte når du trykker på "StartStopp"-tasten.

Spill av EPUB bøker på Milestone:
EPUB eller Electronic PUBlication er en åpen standard for tekst-baserte e-bøker, og du kan nå spille av bøker produsert etter denne standarden.

Valgfri lengde for navigasjon på tid:
Navigasjon i tid i applikasjonen Bøker har tidligere vært satt til 2 minutter. Du kan nå bestemme lengden på tidshoppene. I "Innstillinger" på menyen for Bøker, kan du endre verdien på feltet "Tid", her kan du velge mellom verdier fra 10 sekunder til 60 minutter.

4) Vekking Applikasjonenen.

6 valgfrie vekkelyder:
I vekking har du nå 6 forskjellige vekkelyder å velge mellom. Du kan i tillegg til disse laste ned flere lyder fra www.bones.ch.

5) Agenda Applikasjonen (Tilleggsutstyr)

Oppstart uten avspilling av "Oppstarts"-melodien:
I "Innstillinger- på menyen for Agenda eller Vekking, har du nå muligheten til å aktivere oppstart uten "oppstarts"-melodien dvs. stille. Feltet heter "Oppførsel når spilleren slås på fra Vekking eller Agenda" og du kan velge "med oppstartsmelodi" eller "uten oppstartsmelodistart". Dette valget gjelder dersom et gjøremål i Agenda eller vekkefunksjonen slår På Milestone. Bare gjøremålets varsling eller vekkelyden vil bli spilt av, spilleren vil utelate "oppstarts"-melodien og melding om hvilken applikasjon som er aktiv. Innstillingen gjelder for både Agenda og Vekking, men ikke for vanlig oppstart av spilleren med "Start/Stopp"-tasten.

Hverdager mandag til fredag er et nytt valg for gjentagelse:
For valgene for "Gjentagelse" i Agenda, er det nå mulig å velge "Hverdager mandag til fredag", bruk dette valget dersom et nytt gjøremål skal gjelde på ukens "arbeids"-dager men ikke på lør- og søndager.

Legg til et kraftig lydsignal når varsling med opptak er valgt:
Av og til kan det nok hende at du går glipp av en varsling dersom opptaket er svakt eller du ikke er rett i nærheten av Milestone. Du kan nå legge til et kraftig lydsignal som blir spilt av i tillegg til et opptak slik at du kan være sikker på å høre en slik varsling. Innstillingen for dette finner du i Menyens "Innstillinger- fra applikasjonen Agenda og heter "Legge til en pipelyd ved varsling ved avspilling av en talemelding".

Opplesning av detaljer for et gjøremål kan avbrytes:
Opplesning av detaljer for et gjøremål startes ved å trykke på "Start/Stopp"-tasten. Tidligere har det ikke vært mulig å avslutte opplesningen. Et nytt trykk på "Start/Stopp"-tasten vil fra denne versjonen avbryte opplesningen av detaljene.

6) PAVIP, system for kollektivtransport (Ikke tilgjengelig i Norge):

Denne oppdateringen inneholder hele programvaren for PAVIP Transport. PAVIP Transport er et system som virker sammen med kjøretøyer i kollektivtrafikk via Milestone. Typiske funksjoner er varsling av ankommende kjøretøyer, mulighet for aktivering av lydsignaler som leder deg i retning av inngangs- eller utgangsdør, opplesning av alle stoppesteder helt til endestoppet under hele reisen.

For å bruke PAVIP trenger du PAVIP Radiosender og mottager. Denne består av en del i samme design som Milestone og som enkelt kobles til på toppen av spilleren. I skrivende stund er PAVIP i drift i sveitsiske Sankt Gallen. Dersom du synes at dette høres interessant ut, kan du finne mer informasjon hos Swiss Blind Union (det sveitsiske blindeforbundet) på www.sbv-fsa.ch eller Bones Switzerland www.bones.ch.

7) Noen problemer og bugs er blitt fjernet:

  • Forbedret kompatibilitet på USB-porten
  • problemer med nye PCer er fjernet
  • Oppdateringer vil fungere for alle størrelser på SD-kort
  • Slette-lyden- blir ikke lenger spilt av dersom du prøver å slette en fil og det ikke er noen filer i en mappe.-Etter avspilling fra Radio vil ikke påfølgende opptak lenger være forvrengt.
  • Forbedret avspilling av WMA-filer: Filer i mono spilles av med riktig hastighet, du kan spole i filene og Pause/Gjenoppta avspilling gjøres riktig

Gå til www.daisyklubben.no/tech for å laste ned den ny oppdateringen.

Nyhetsarkiv