Ny norsk talemotor

MediaLT har innledet et samarbeid med det svenske selskapet Veridict og IBM om å utvikle en ny norsk talemotor.

Skrevet av: Magne Lunde - 15.10.2008

MediaLT har lenge arbeidet med å finne en samarbeidspartner som kan være med å utvikle en norsk talemotor. gjennom samarbeidet med det svenske firmaet Veridict mener MediaLT å ha funnet en partner som kan være med å åpne opp de rette mulighetene innen norsk taleteknologi.

[Bilde: Alexander Seward leder det svenske selskapet Veridict]

Onsdag den 8. oktober hadde Veridict, IBM og MediaLT et oppstartsmøte for å igangsette arbeidet. Her ble også en intensjonsavtale undertegnet mellom partene.

Svensk motor

Basert på moderne teknologi har Veridict allerede utviklet en ny svensk talemotor, og i samarbeid med både Volvo og det svenske militæret ser de på nye anvendelser av talegjenkjenning. Tanken er nå å tilpasse den svenske motoren til norsk.

Kommandostyring

I prosjektet Stemmestyring i MUltimodal DIalog (SMUDI) er første delmål å utvikle en løsning for kommandostyring.  I 2006 gjennomførte MediaLT forprosjektet STEMINT, der det kom klart fram at mulighetene for stemmestyring ville forenkle og efektivisere funksjonshemmedes bruk av teknologi, og der det videre kom fram at kommandostyring var en  av de oppgavene som burde prioriteres. Forprosjektet STEMINT dannet grunnlaget for at MediaLT i fjor høst startet SMUDI-prosjektet med støtte fra Norges Forskningsråd og Kunnskapsdepartementet.

Norsk språkbank

I utviklingen av talemotoren skal språkdataene i Norsk språkbank benyttes. disse språkdataene ble samlet inn av Nordisk Språkteknologi, som gikk konkurs i 2003. MediaLT vil være den første aktøren som aktivt tar i bruk dataene med tanke på å utvikle norske produkter innenfor talegjenkjenning. Denne uttestingen vil dermed kunne gi språkbanken gode svar på språkdataenes kvalitet.

Forsinket

Siden det har tatt tid for interimstyret som arbeider med den norske språkbanken å få på plass tilgangen til språkdataene, har arbeidet i SMUDI-prosjektet blitt noe forsinket. Det legges imidlertid nå stor innsats i å få fart i prosessen, og går alt etter planen vil en løsning for kommandostyyring være oppe og gå i løpet av neste år.

Skandinavisk løsning

Internasjonalt sett styres taleteknologien av et fåtall store og tunge aktører med Nuance i spissen. Naturlig nok oppfatter disse aktørene norsk som et lite og marginalt språk. Kommersielt sett er derfor det norske markedet knyttet til talegjenkjenning ikke så interessant for disse aktørene. Dessuten er erfaringen at produktene i stor grad må utvikles på bakgrunn av de tunge aktørenes premisser. I et skandinavisk samarbeid som det nå legges opp til vil fleksibliteten være langt større og mulighetene for å utvikle og tilpasse produktene bedre. Av denne grunn har vi stor tro på at en skandinavisk løsning på sikt vil gi de beste resultatene.

Nyhetsarkiv