Ny logo

Tidligere i år formulerte vi en visjon for MediaLT. Nå har vi laget en ny logo, som er harmonisert med visjonen.

Skrevet av: Magne Lunde - 13.09.2005

MediaLT har fått ny logo. Tidligere i år formulerte vi en visjon for firmaet, og vi ønsket å lage en logo som harmonerte med denne visjonen.

Da vi startet MediaLT for seks år siden, ønsket vi å etablere et annerledes IT-firma på området IT og funksjonshemmede. Vår IT- og medie-kompetanse kobinert med at vi begge er blinde, ga oss en innovativ kraft som vi mente var både tiltrengt og ønsket på fagfeltet. Vi mente det var behov for et norsk firma som fokuserte på utvikling av nye produkter og tjenester for funksjonshemmede, og som sikret funksjonshemmede en kvalitetsmessig god og standardisert IT-opplæring. på denne bakgrunn formulerte vi tre hovedsatsingsområder for firmaet: Utvikling, tilrettelegging og opplæring.

I vår arbeidet vi med en visjon/et slagord som symboliserte tankegodset bak firmaet: MediaLT gjør begrensninger til muligheter! Denne visjonen illustrerte vi også ved et bilde. På venstre side av bildet er det en tegning av en liten fugl som strever med å fly. Midt i bildet er det en tryllestav som symboliserer en handling. På høyre side har fuglen fått en propell på ryggen og kan lykkelig fly rundt.

Essensen bak visjonen er at det aldri finnes så mange muligheter som i begrensningene, og nettopp dette potensialet har vi i MediaLT helt fra begynnelsen av hatt et ønske om å gjøre bruk av. Ved hjelp av nyskaping og videreutvikling har målsetningen vært å skape nye muligheter for funksjonshemmede, dvs skape propeller som får funksjonshemmede til å lette. Det holder imidlertid ikke bare å kunne lette. Man må også være flyvedyktig. Funksjonshemmede trenger ikke bare nye produkter og tjenester, men de må også ha kunnskap og kompetanse til å nyttiggjøre seg av produktene og tjenestene. Denne flyvekompetansen har vi forsøkt å gi funksjonshemmede gjennom en målrettet satsing på opplæring.

Visjonen finnes på vår hovedside. I forlengelsen av denne visjonen har vi nå laget en ny logo, som harmoniserer med visjonen. I venstre bildekant av logoen finner dere igjen fuglen som ved hjelp av propellen har lettet. Til høyre for fuglen står det skrevet MediaLT, der Media er i blå skrift og LT er i den samme fargen som fuglen, i Rød skrift. Bakgrunnen er hvit med en blå ramme rundt.

Bilde: MediaLTs nye logo.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter