NRK sier ja til lydteksting

NRKs ja gjør at hovedmålet i Lydtekst-prosjektet om å få etablert lydteksting som en varig tjeneste i Norge nå er oppnådd.

Skrevet av: Magne Lunde - 08.09.2008

Lydteksting vil si at tekstingen på TV avspilles ved hjelp av kunstig tale. Synshemmede og andre som har problemer med å lese kan dermed få tilgang til tekstingen.  Hos NRK vil det stå en PC som gjør om tekstingen til kunstig tale. Lydtekstingen vil bli distribuert via NRKs ordinære sendenett.

Jobbet aktivt

Helt siden opstarten av Lydtekst-prosjektet i 2006 har MediaLT i samarbeid med Norges Blindeforbund jobbet aktivt for å få TV-selskapene til å etablere lydteksting som en tjeneste. NRK har hele veien vist en positiv innstilling, men det endelige ja'et lot vente på seg.

Digitale bakkenettet 

For å legge til rette for lydteksting har NRK måttet investere i ny programvare, og NRK mente det var hensiktsmessig å foreta denne investeringen samtidig med innføringen av det nye digitale bakkenettet i norge. Videre har det vært viktig for NRK å forsikre seg om at det fantes mottakerbokser på markedet som var i stand til å motta lydteksting.

Datoen ikke fastsatt

I skrivende stund har NRK ennå ikke fastsatt datoen for når lydtekstingen vil starte opp, men trolig vil det skje en gang i løpet av høsten. Videre er det også fortsatt usikkert om det blir nødvendig å kjøpe ny mottakerboks eller TV for å motta lydtekstingen, eller om eksisterende utstyr kan anvendes. dette avhenger av hva NRK bestemmer seg for, når det gjelder måten lydtekstingen skal distribueres på. Vi kommer tilbake med mer informasjon om oppstartsdatoen og hvilket utstyr som kan anvendes med en gang NRK har bestemt seg. MediaLT vil jobbe for at løsningen blir så universell som mulig. Det vil si at du skal kunne motta lydtekstingen uansett om du har parabol, kabel-TV eller antenne og at eksisterende utstyr kan anvendes.  Ta kontakt med Magne Lunde, dersom du trenger råd ved valg av utstyr.

Stor honnør 

Svein Prestvik i NRK har vært en veldig viktig samarbeidspartner for MediaLT i Lydtekst-prosjektet, og Svein skal ha stor honnør for det arbeidet han har lagt ned for å  få gjennomslag for etableringen av tjenesten. MediaLT vil nå jobbe aktivt for å få TV2  og TV Norge til å følge etter NRK, og til å bidra til at synshemmede får større utbytte av å se på TV.

Synstolking neste?

Neste mål blir nå å få til synstolking av TV-sendinger og film. Synstolking vil si at levende bilder beskrives slik at synshemmede og andre som har vansker med å forstå og tolke bilder, får med seg det som skjer. Synstolking kan distribueres på samme måte som lydtekstingen og dermed er det ingen tekniske hindringer for å starte med synstolking. Synstolking krever imidlertid helt andre menneskelig ressurser, siden kommentarene må forberedes og leses inn av et menneske. Dermed er også kostnadene ved synstolking langt høyere enn lydteksting. Sammenlignet med hva en fjernsynsproduksjon eller en filproduksjon koster, er imidlertid kostnadene til synstolking svært små. Derfor vil MediaLT i samarbeid med Norges blindeforbund jobbe aktivt for å få gjennomslag for at synstolking på samme måte som døvetolking også blir en framtidig, varig tjeneste i Norge.

Nyhetsarkiv