Norges første synstolkede film

En ny milepæl er nådd i MediaLTs arbeid for å sikre universell utforming av film og TV: Den kritikerroste norske filmen "Tatt av kvinnen" vil leveres med synstolking, når den slippes i begynnelsen av januar neste år.

Skrevet av: Magne Lunde - 30.10.2007

Synstolkingen av den kritikerroste filmen Tatt av kvinnen er en del av MediaLTs arbeid med å gå i bresjen for å få etablert synstolking som en tjeneste i Norge. Synstolking vil kort fortalt si at levende bilder/scener beskrives slik at synshemmede eller andre som har vanskelig med å tolke bilder får med seg det som skjer. Synstolking er relevant både i forhold, til TV, film, kino, teater, dans osv.

Se og hør et klipp fra filmen her!

Første profesjonelle utdannelsen

I sommer gjennomførte MediaLT den første profesjonelle utdannelsen av synstolkere i Norge. Som siste fase av kurset fikk synstolkerne Magnar Kvalvik, Anders Moe, Ellisif Hals og Gro Jahr Huso i oppdrag å synstolke den norske spillefilmen Tatt av kvinnen, basert på boken med samme navn av Erlend Loe, regissert av Petter Næss. Lydsporet med synstolkingen blir en del av DVD-utgivelsen av filmen, med lansering i begynnelsen av januar 2008.

Utstillingsvindu

Synstolkingen av filmen er støttet av Deltasenteret. Målsetningen er at synstolkingen av denne kritikerroste norske filmen skal fungere som et utstillingsvindu for hvordan norsk film kan legges til rette for synshemmede og andre som har problemer med å tolke levende bilder, og at dette på sikt kan føre til at alle nye norske filmer leveres med synstolking.

Verdifull erfaring

Synstolkingen av Tatt av kvinnen har også gitt verdifull erfaring til Lydtekst-prosjektet, der målsetningen er å få til prøvesendinger med synstolking på norsk TV i 2008. Mye ligger nå til rette for at dette målet kan virkeliggjøres, og dermed er det lagt et grunnlag for å få etablert synstolking som en del av fjernsynstilbudet.

Bare velvilje

På ettersommeren kontaktet MediaLT generalsekretær i Norske Film- og TV-Produsenters Forening (Produsentforeningen) Leif Holst Jensen for å få til en avtale om synstolking av en norsk film. Vi møtte bare på velvilje og Jensen formidlet kontakt til Monster Film som produserte filmen Tatt av kvinnen. Velviljen var like stor hos Monster Film og vi fikk tilgang til filmen allerede før den hadde premiere på kino i begynnelsen av september.

Bygge på det beste

Siden Tatt av kvinnen er den første filmen som er synstolket i Norge, måtte de fire synstolkerne "gå opp løypa". Mye erfaring var innhentet omkring ulike måter for synstolking, der det f. eks. er klare forskjeller mellom den amerikanske, svenske og engelske modellen. Målsetningen var å bygge på det beste fra alle disse ulike modellene og finne den formen som passet best i en norsk sammenheng. Et omfattende og hardt arbeid ble lagt ned for å få til et balansert og godt skript til innlesning. Innspillingen ble foretatt i et lydstudio i lokalene til Norges Blindeforbund. Etter opptaket var det mye finpussing av lyd for å få sporet til å bli så naturlig og kvalitetsmessig godt som mulig. Vi i MediaLT er veldig godt fornøyd med resultatet og vi gleder oss derfor til lanseringen i januar.

Nyhetsarkiv