Norges første lydtekstede sendinger

For første gang i Norge er det nå mulig å høre tekstingen på TV opplest som kunstig tale. MediaLT har programmert en helt ny løsning for å få dette til.

Skrevet av: Magne Lunde - 10.09.2007

Avspilling av teksting på TV via kunstig tale kalles lydteksting. MediaLT har utviklet en løsning der lydtekstingen avspilles via internett. For å høre lydtekstingen må man derfor enten anvende Orion webbox eller en PC med bredbåndstilknytning.

På oppdrag fra Norges Blindeforbund og med støtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennomfører MediaLT prosjektet Lydtekst, der hovedmålsetningen er å få etablert lydteksting som en varig tjeneste i Norge. med den nye løsningen som nå er utviklet har MediaLT langt på vei realisert denne målsetningen.

Testgruppe

En gruppe på 20 personer har nå startet testingen av løsningen. Hver av testbrukerne har fått en Orion webbox gratis av MediaLT for å gjennomføre testingen. Testperioden vil pågå ut februar neste år, men allerede nå er løsningen av en slik kvalitet at vi tror andre også vil ha glede av den. Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra testbrukerne vil svakheter bli rettet opp og tjenesten bli videreutviklet.

en av mange tjenester

I samarbeid med Blindes Produkter vil MediaLT nå starte å selge Orion webbox, der lydteksting vil være en av mange tjenester som man kan få tilgang til via webboxen. Vi anbefaler å besøke hjemmesiden til Orion webbox, der dere kan lese mer om boksen. Ønsker dere å bestille boksen for blant annet å få muligheten til å høre lydteksting, kan dere kontakte oss på telefon: 21 53 80 10 eller via e-post.

Også mulig via PC

siden lydtekstingen streames via internett, er det også mulig å anvende en PC med bredbåndstilknytning for å få tilgang til denne tjenesten. Ta kontakt med oss, dersom du ønsker å teste ut bruk av PC for å høre lydteksting.

Skjeen i egne hender

Helt siden Lydtekst-prosjektet startet i fjor har MediaLT arbeidet for å finne en løsning som kan tilby lydteksting. Det har vært en dialog med både NRK, TV2 og TV Norge for å få dette til, men uten at vi ennå har kommet helt i mål med TV-selskapene. NRK har imidlertid lovet at de etter hvert skal foreta de nødvendige investeringer for å tilby lydteksting via sendenettet, men foreløpig ønsker de å se an utviklingen i forbindelse med etableringen av det nye digitale bakkenettet. De andre TV-selskapene sitter igjen og venter på hva NRK vil foreta seg. For å få opp tjenesten var det derfor nødvendig at vi i MediaLT tok skjeen i egne hender.

Kan brukes av alle

I samarbeid med NRK fant vi fram til en løsning der tekstingen på TV kunne hentes fra tekst TV. Dette var imidlertid nybrottsarbeid, og vi har således måttet investert mye tid i å utvikle løsningen. For å avspille lydtekstingen brukes talesyntesen Talsmann. Løsningen integrerer lydtekstingen i TV-lyden, det vil si at TV-lyden dempes automatisk når lydtekstingen spilles av. Noe som igjen betyr at man ikke trenger en TV. Orion webbox opererer helt uavhengig av Tv-en og spiller av TV-lyden på alt som sendes på NRK1. Dermed spiller det heller ingen rolle om du bruker antenne, parabol eller kabel for å motta TV-signalene. Orion Webbox kan brukes av alle for å få tilgang til lydteksting.

Nyhetsarkiv