Norge ligger etter mange land i Europa

I forhold til flere av de landene det er naturlig å sammenligne med kommer Norge langt bak i rekka når det gjelder tilbudet av tilgjengelig informasjon for synshemmede. MediaLT har vært i Nederland for å høste erfaringer.

Skrevet av: Magne Lunde - 20.03.2006

I flere av de landene det er naturlig å sammenligne Norge med er TV-sendingene delvis tilrettelagt for synshemmede. I midten av mars var representanter for NRK, Norges Blindeforbund og MediaLT på studietur til Nederland, for å lære av de nederlandske erfaringene med å tilrettelegge TV-sendingene for blinde og sterkt svaksynte.

Studieturen ble gjennomført som en del av Lydtekst-prosjektet. Stiftelsen Helse og Rehabilitering innvilget prosjektet støtte ved tildelingen i november 2005 (se artikkel). Prosjektet er treårig,  og har som målsetning å få tilrettelagt TV-sendingene ved hjelp av lydteksting og bildetolking. Lydteksting vil si at TV-tekstingen leses opp ved hjelp av kunstig tale, og bildetolkning betyr at bildene blir muntlig beskrevet .

Større utbytte

I 2001 startet man i Nederland med å lydtekste TV-sendingene. I dag lydtekstes 85 prosent av allmennkringkasternes tekstede sendinger, og målet er å komme opp i hundre prosent i løpet av dette året. Tilbakemeldingene fra brukerne i Nederland er at dette gir dem større utbytte av å se på TV.

Studieturen startet i Hilversum med et besøk på den store felles medieparken for TV-selskapene i Nederland. Her møtte vi representanter for allmennkringkasterne, og fikk se hvordan lydtekstingen blir produsert fra sendersiden. Dagen etter besøkte vi lyd- og blindeskriftsbiblioteket i Grave.  Lyd- og blindeskriftsbiblioteket har deltatt i prosjektet med å få til lydteksting i Nederland, og i sammen med en representant fra blindeforbundet i Nederland fortalte de om erfaringene fra brukersiden.

 

[Bilde: Jaap og Cor diskuterer kringkasternes lydtekst løsning i Hilversum]

Etter i utviklingen

Flere land i Europa har allerede startet eller planlegger å starte med lydteksting. Norge ligger derfor etter i utviklingen, og nå gjelder det derfor å få satt fart på dette arbeidet i Norge. Siden andre har vært tidligere ute enn oss, er det imidlertid nå viktig at vi lærer av de erfaringene de har høstet i andre land, og vi er derfor nå i full gang med å studere de svenske løsningene.

En ny medielov er nå på trappene i Nederland. Den vil påby alle TV-selskapene i landet å tilrettelegge sine TV-sendinger for alle brukergrupper. I Nederland vil innføringen av denne loven føre til at også de kommersielle TV-selskapene må lydtekste sine sendinger. I Nederland koster det hver av TV-selskapene ca en halv million kroner å lydtekste TV-sendingene, slik at det her ikke er økonomien det står på, men viljen.

Krafttak

Besøket på lydbiblioteket i Nederland viste oss også at Norge ligger langt etter, når det gjelder å tilrettelegge bøker, aviser, magasiner og lignende for synshemmede.  Ved lydbiblioteket i Grave produseres det ca to tusen nye Daisy-titler årlig og 350 magasiner og aviser tilrettelegges i Daisy-format. I tillegg produseres det en rekke spesialutgaver om temaer som ansees å være av spesiell interesse for synshemmede. Når det gjelder tilgangen til informasjon, enten det gjelder TV-sendinger, bøker, aviser, magasiner, tidsskrifter  eller lignende, så er det bare en ting å si: Her ligger Norge et godt stykke bak de land det er naturlig å sammenligne oss med. Derfor er det nå på tide med et krafttak her i Norge! Det håper vi i MediaLT å være med å bidra til blant annet gjennom Lydtekst-prosjektet.

[Bilde: Reisefølget snakker med resepsjonsansatt i lydbiblioteket]

 

Nyhetsarkiv