Nettborger-prosjektet er avsluttet

I Nettborger-prosjektet har vi jobbet med sosiale medier og universell utforming. Mange av resultatene er nå fritt tilgjengelige, og her kan du lese mye spennende!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 30.04.2012

[Bilde: Portrettbilde av Vanja]

Nedenfor har jeg lagt inn lenker til viktige dokumenter, men i Nettborger er det publisert mer. Det som er fritt tilgjengelig ligger på prosjektets dokumentområde:
Nettborger dokumenter

En av de første aktivitetene i Nettborger var en åpen spørreundersøkelse. Her kom det frem mye spennende, både ulike problemer og den merverdien sosiale medier kan innebære for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
På nett!: Et notat om funksjonshemmede og bruk av sosiale medier
Notatet er også oversatt til engelsk:
Connected! A paper about the disabled and the use of social media

Utviklingsmetoder er viktige i mange prosjekter, og derfor ønsket vi å se på hvordan universell utforming kan integreres i eksisterende metoder som SKRUM og vannfall:
Notat: I hvilken grad blir kravene til universell utforming/tilgjengelighet ivaretatt i aktuelle system utviklingsmetoder?

I spørreundersøkelsen og brukertestene (se nedenfor) mente mange at de hadde behov for opplæring. Vi ønsket å finne ut om et kort kurs i bruk av Facebook kunne hjelpe sterkt synshemmede og laget et opplegg som tok ca. 2 timer:
Short Facebook training course for visually impaired users

For å få mer kunnskap om bruk av sosiale medier for funksjonshemmede gjennomførte vi brukertester av to ulike tjenester Braillebook/Facebook og Min utdanning:
Sluttrapport - brukerutprøvinger av Braillebook og Min utdanning

Smarttelefoner brukes i økende grad for å utnytte sosiale medier. Vi gjennomførte derfor en ekspertvurdering av noen apper (Facebook, Twitter og Hootsuite) på iPhone og Android:
Tilgjengelighetsevaluering av sosiale medie app’er på smarttelefon

Riktig god lesing!

Nyhetsarkiv